Partner
Partner
Więcej

    Tag: Echokardiografia

    Współczesna echokardiografia – zastosowania i korzyści

    Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Hoffmanem, kardiologiem, kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Od...

    Zastosowanie nowych technik echokardiograficznych w codziennej praktyce

    prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec | prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak |...