Partner
Partner
Więcej
    Partner
    Partner

    Tag: eksport równoległy

    O stosowaniu narzędzi adekwatnych

    Zgodnie z naukami teoretyków klasycznej ekonomii liberalnej, do prawidłowego funkcjonowania rynku wystarczy wolna gra popytu i podaży. Ona równoważy...