DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: eksport równoległy

O stosowaniu narzędzi adekwatnych

Zgodnie z naukami teoretyków klasycznej ekonomii liberalnej, do prawidłowego funkcjonowania rynku wystarczy wolna gra popytu i podaży. Ona równoważy...