Partner
Partner
Więcej

    Tag: finasteryd

    Opcje terapeutyczne w łagodnym przeroście gruczołu krokowego

    Łagodny przerost gruczołu krokowego dotyczy około 50 proc. pacjentów w wieku powyżej 50. roku życia i prawie wszystkich powyżej...

    Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki ? o czym warto pamiętać?

    Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki jest rzadkim zespołem zwiększającym ryzyko wystąpienia poważnych powikłań śródoperacyjnych. Jeśli nie zostanie wdrożone...