Partner
Partner
Więcej
    Partner
    Partner

    Tag: Katarzyna Witkowska

    Nowe terapie i wielospecjalistyczna opieka

    ROZMOWA Z KATARZYNĄ WITKOWSKĄ, KOORDYNATOREMOŚRODKA CHORÓB RZADKICH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W GDAŃSKU, MAMĄ 12-LETNIEGO CHŁOPCA Z DYSTROFIĄMIĘŚNIOWĄ...