Partner
Partner
Więcej

    Tag: kryzotynib

    Nowa nadzieja dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca

    Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest najczęstszą postacią raka płuca. Stanowi około 85 proc. szacowanej na 1,8 mln...

    Rak płuca powoli staje się chorobą przewlekłą

    Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim, kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie. Rak...