Partner
Partner
Więcej

    Tag: Nalmefen

    Farmakologiczne metody stosowane w terapii uzależnienia od alkoholu

    Do niedawna leczenie farmakologiczne osób uzależnionych od alkoholu ograniczało się do terapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zaburzeń...