Partner
Partner
Więcej
    Partner
    Partner

    Tag: NPL

    Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

    Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...