DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: ostra zatorowość płucna

Dr hab. n. med. Marek Roik: Leczenie w ostrym okresie zatorowości płucnej – kogo leczyć interwencyjnie?

Całe środowisko kardiologów, kardiochirurgów i radiologów jest zgodne, że potrzeba zmian w wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia...

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk: Wyzwania w ocenie ciężkości ostrej zatorowości płucnej

Największym wyzwaniem w dziedzinie zatorowości płucnej jest skuteczne leczenie pacjentów i właściwa kwalifikacja chorych do zaawansowanych terapii...

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec: Postępowanie w ostrym okresie zatorowości płucnej. Doświadczenie i perspektywy

Sympozjum „Ostra zatorowość płucna: perspektywy i wyzwania – konferencja OpenCARDIO” było przede wszystkim świetnie zorganizowaną debatą na...

Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)

Podczas tegorocznego Kongresu ESC w Paryżu ogłoszono zmiany w wytycznych dotyczących: ostrej zatorowości płucnej, przewlekłych zespołów wieńcowych,...