DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Piotr Chłosta

Prof. Piotr Chłosta: Kronika Zjazdu PTU i wyzwania dla polskiej urologii na 2021

Podkreślenie roli lekarza urologa, który w zasadniczej mierze zajmuje się uroonkologią, czyli leczeniem chorych na raka wywodzącego...

Prof. Piotr Chłosta

Rozmowa z prof. Piotrem Chłostą, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego. We wrześniu odbywał...

Współpraca urologa i lekarza rodzinnego: czy to już interdyscyplinarny team?

Coraz częściej mówi się o konieczności współpracy lekarzy różnych specjalności w procesie terapii określonej jednostki chorobowej. Czy ta wielodyscyplinarność...

Kompleksowa opieka nad chorymi na raka gruczołu krokowego

Rozmowa z prof. Piotrem Chłostą, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego Czy istnieje program całościowej opieki nad pacjentem z rakiem gruczołu krokowego? Polskie...

Jak urolog z onkologiem

Z prof. Piotrem Chłostą, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, I prof. Piotrem Wysockim, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, rozmawia Katarzyna...

Rak pęcherza moczowego: projekt kompleksowej opieki

Prof. Piotr Chłosta | prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego: Rekomendacje dotyczące tego, jak powinna wyglądać kompleksowa opieka nad chorymi...

70 lat Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Polskie Towarzystwo Urologiczne ma już 70 lat. Co dobrego się wydarzyło w polskiej urologii dzięki PTU? Jakie...