Partner
Partner
Więcej

    Tag: prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

    Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Flozyny: leki diabetologiczne czy kardiologiczne?

    Flozyny to leki wyjątkowe, ponieważ działają w obszarze diabetologii, kardiologii oraz nefrologii. Większość chorych z cukrzycą typu...

    Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: W leczeniu niewydolności serca należy brać pod uwagę fenotyp pacjenta

    Podczas tegorocznego Kongresu ESC zostały ogłoszone oficjalnie pełne wytyczne dotyczące postępowania w niewydolności serca. Zapowiedzi zmian przedstawiono...