Partner
Partner
Więcej

    Tag: prof. Krystyna Widecka

    Im wcześniej zaczniemy leczyć hiperurykemię, tym mniejsze ryzyko powikłań

    ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNĄ WIDECKĄ, KIEROWNIKIEM KLINIKI HIPERTENSJOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCHPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO...