Partner
Partner
Więcej

    Tag: prof. Tomasz Sacha

    Prof. Tomasz Sacha: Coraz skuteczniejsze leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

    Przewlekła białaczka szpikowa stanowi 2% wszystkich białaczek. W Polsce roczna zapadalność wynosi ok. 0,7 przypadków na 100...

    Prof. Tomasz Sacha: Optymalne leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

    Leczenie ponatynibem może stanowić pomost do wykonania allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u osób, które się do takiego leczenia kwali?kują ?...