Partner
Partner
Więcej

    Tag: program chłoniak

    Immunologia precyzyjna ? sukcesy w onkologii

    Miniony rok 2015 został uznany przez ASCO rokiem sukcesu immunoterapii. Do znaczących postępów w onkologii światowej zaliczono przeciwciała blokujące...