DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: senior

Terapia celowana bezsenności u osób starszych

Oznaczanie melatoniny i kortyzolu w ślinie techniką LC/MS/MS do oceny zaburzeń rytmu okołodobowego. Prelegent: mgr Michał Dermanowski | Instytut Psychiatrii...

Wybrane aspekty diabetologii geriatrycznej

Termin gerontologia dotyczy wielodyscyplinarnego obszaru nauki zajmującej się wszystkimi aspektami starzenia się, jak i starości. Gerontologia jako pojęcie szersze...