Partner
Partner
Więcej

    Tag: somatropina

    Trzeba otoczyć pacjentów właściwą opieką

    Rozmowa z Dominique Petit, Prezes Zarządu Sandoz Polska. Jakie są najpilniejsze potrzeby zmian w polskim systemie ochrony zdrowia? Potrzeb jest oczywiście...