Partner
Partner
Więcej

  Tag: Świat Lekarza 7 (58) 2017

  Najważniejsza jest konsekwencja

  Rozmowa z Bartłomiejem Żerkiem, kierownikiem Departamentu Innowacyjnego, W dziale badań i rozwoju w Grupie Adamed. Rok 2017 dla Grupy Adamed to ponad...

  Wprowadzenie w Polsce standardów diagnostyki FASD

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi działania zmierzające do sformułowania krajowych standardów diagnostycznych we współpracy z polskimi...

  Rozwój terminologii diagnostycznej FASD w Ameryce Północnej

  Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi przebiegu rozwoju terminologii diagnostycznej w USA i Kanadzie od 1973 do 2016 roku. Zmiany...

  Zjawisko picia alkoholu w ciąży ? globalnie i w Polsce

  Poziom spożycia napojów alkoholowych wśród kobiet pozwala oszacować, że średnio na świecie na każde 10 000 narodzonych...

  FASD – Alkohol i ryzyko szkód zdrowotnych

  FASD - Skala tego problemu jest ogromna. Szacuje się, że w Polsce 2 proc. uczniów nauczania początkowego ma...

  ?Dosis Facit Venenum? ? dawka czyni truciznę

  Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób nowotworowych jest oczywisty. Ale niebezpieczny jest np. kadm, bo gdy dostanie...

  Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie – Pomagamy pacjentowi odnaleźć port

  Rozmowa z dr. Jerzym Jaroszem, współtwórcą Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, anestezjologiem i specjalistą leczenia bólu. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św....

  Polityka powinna trzymać się jak najdalej od kwestii ochrony zdrowia

  Rozmowa z posłem Rajmundem Millerem (Platforma Obywatelska), lekarzem, z cyklu ?Konstruktywni w opozycji?. Zacznijmy od kija i marchewki. Czy jest możliwa konstruktywna...