Partner
Partner
Więcej

    Tag: Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

    Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

    Stały dostęp do leków w całej Polsce podstawą bezpieczeństwa pacjentów Kontynuacja Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne...

    Światowy Dzień Chorych na Hemofilię 2022 – dobro pacjentów z hemofilią ponad wszystko

    Obchodzony 17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię skłania do refleksji nad niewątpliwym postępem, jaki stale dokonuje...