Partner
Partner
Więcej

    Tag: wytyczne GOLD 2013

    Wytyczne GOLD 2013 wobec terapii POChP

    Stosowanie leków rozszerzających oskrzela jest istotnym elementem terapii chorych na POChP. Badania potwierdzają skuteczność nowego leku przeciwcholinergicznego...