DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: zaburzenia snu

Dr n. med. Piotr Wierzbiński: Benzodiazepiny ? miejsce w codziennej praktyce

U podstaw zaburzeń snu najczęściej leżą zaburzenia psychiczne (zwykle zaburzenia lękowe i depresja) albo przewlekłe choroby somatyczne....

Terapia celowana bezsenności u osób starszych

Oznaczanie melatoniny i kortyzolu w ślinie techniką LC/MS/MS do oceny zaburzeń rytmu okołodobowego. Prelegent: mgr Michał Dermanowski | Instytut Psychiatrii...