Partner
Partner
Więcej

    Tag: zaburzenia snu

    Dr n. med. Piotr Wierzbiński: Benzodiazepiny ? miejsce w codziennej praktyce

    U podstaw zaburzeń snu najczęściej leżą zaburzenia psychiczne (zwykle zaburzenia lękowe i depresja) albo przewlekłe choroby somatyczne....

    Terapia celowana bezsenności u osób starszych

    Oznaczanie melatoniny i kortyzolu w ślinie techniką LC/MS/MS do oceny zaburzeń rytmu okołodobowego. Prelegent: mgr Michał Dermanowski | Instytut Psychiatrii...