Partner
Partner
Więcej

    Tag: zespół metaboliczny

    Inhibitory ACE przed sartanami

    Zalecenia towarzystw medycznych rekomendują stosowanie w terapii pierwszego rzutu nadciśnienia inhibitorów ACE, zwłaszcza jeśli nadciśnieniu towarzyszy inna choroba...

    Inhibitory ACE a sartany w terapii nadciśnienia tętniczego

    W debacie udział wzięli: * Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, hipertensjolog, farmakolog kliniczny z I...