Więcej

  Telerehabilitacja hybrydowa

  blank

  ROZMOWA Z DR HAB. N. MED. EWĄ PIOTROWICZ, KIEROWNIKIEM CENTRUM TELEKARDIOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE.

  Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna – czy można przybliżyć ten termin?

  Hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna to możliwość nadzorowania i realizowania kompleksowej rehabilitacji na odległość, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii medycznych i telekomunikacyjnych. Składa się ona z dwóch etapów: etapu wstępnego – realizowanego w szpitalu lub ambulatorium i etapu podstawowego – w domu. Celem etapu wstępnego jest ocena kliniczna pacjenta, przeprowadzenie badań, optymalizacja leczenia, edukacja, wyposażenie pacjentów w sprzęt do telemonitorowania (EKG, ciśnieniomierz, waga), nauka jego obsługi oraz indywidualne zaplanowanie treningu fizycznego i przeprowadzenie treningów szkoleniowych. W trakcie kolejnego etapu pacjent realizuje w domu telemonitorowaną rehabilitację kardiologiczną, współpracując interaktywnie z Centrum Telekardiologii.

  Czy zagadnienia związane z telemedycyną znalazły się w programie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który niedawno odbył się w Paryżu?

  Tak, wydzielono nawet specjalną przestrzeń „ESC Digital Health Areas”, poświęconą tylko telekardiologii. Podczas kongresu w Paryżu zaprezentowałam wyniki pierwszego w świecie, randomizowanego, wieloośrodkowego, prospektywnego badania TELEREH-HF, zrealizowanego w grupie 850 pacjentów z niewydolnością serca, które oceniało kompleksową hybrydową telerehabilitację (uwzględniającą także teleopiekę i zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych). Projekt TELEREH-HF prowadzony był przez konsorcjum w składzie: Instytut Kardiologii w Warszawie – lider, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz firmę PRO PLUS Sp. z o.o., przy współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki projektu TELEREH-HF pokazały, że 9-tygodniowa kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja istotnie poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych z niewydolnością serca w przeciwieństwie do opieki standardowej. Jest bezpieczna i organizacyjnie możliwa do realizacji. Jest neutralna w aspekcie wpływu na śmiertelność i hospitalizacje w obserwacji długoterminowej (14-26 miesięcy już po zaprzestaniu interwencji) z wyjątkiem dwóch ośrodków, w których odnotowano zmniejszenie śmiertelności całkowitej i z przyczyn sercowo-naczyniowych (Instytut Kardiologii w Warszawie) oraz redukcję hospitalizacji (Gdański Uniwersytet Medyczny).

  Można zatem powiedzieć, że Polacy opracowali nowy standard opieki kardiologicznej?

  Tak. Opracowanie standardu hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej, które jeszcze kilka lat temu było wyzwaniem, teraz stało się faktem. Pacjenci z niewydolnością serca, z chorobą wieńcową, po przebytych zawałach serca mogą uczestniczyć w tym programie w warunkach domowych. Jako jedyni na świecie opracowaliśmy spójny system telemedyczny, który obejmuje pacjenta opieką telemedyczną w wymiarze indywidualnym, a do tego jest finansowany przez NFZ.

  Czyli korzysta pacjent?

  Jak najbardziej, telerehabilitacja kardiologiczna prowadzi do poprawy wydolności i jakości życia, co zwiększa szansę na szybszy powrót do aktywności. Wobec istniejących regionalnych dysproporcji w zakresie uczestniczenia chorych w programach rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, opracowany model telerehabilitacji hybrydowej pozwala na zwiększenie dostępności rehabilitacji. Możemy leczyć nawet kilka razy więcej chorych w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych metod.

  Jakie są plany związane z projektem TELEREH-HF?

  Na początku grudnia planujemy konferencję, podczas której podsumujemy TELEREH-HF oraz przedstawimy możliwości zastosowania rozwiązań telemedycznych w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Informacje o konferencji dostępne są na stronie www.ikard.pl.

  Rozmawiała Karolina Pokorowska

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może zapobiec ciężkim uszkodzeniom w narządzie wzroku. Dzięki...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy w Polsce 1300 przeszczepów rogówki rocznie, to...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D