DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artyści dla Niepełnosprawnych

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Fundacja Pomóż Innym wraz ze współorganizatorem Fundacją Polonia Union, partnerami: Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Emario Arcus, Światowym Kongresem Polaków organizuje koncert charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, a zatytułowany Artyści dla Niepełnosprawnych.

Koncert odbędzie się dnia 12 września 2019 r. o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

blank

Celem wydarzenia jest zebranie funduszy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Całkowicie bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków jazowych (Stanisław Sojka, Urszula Dudziak, Mika Urbaniak & Victor Davis ) poprzez klasycznych (Marek Bracha ? pianista, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Izabela Kopeć ? mezzosopran, Trio VA BANK), aż po wokalistów popowych (Duet KADAR ? Krzysztof Rydzelewski i Dariusz Gajda, Kwartet RAMPA, Paweł Mosiołek). Warto dodać, iż udział swój zapowiedział również głuchy od urodzenia Oliver Palmer, który po zainstalowaniu dwóch wysoko ustawionych aparatów zaczął słyszeć w 80% i śpiewać. Jest jedynym na Świecie głuchym tenorem. Osobami prowadzącymi koncert ? konferansjerami będą osoby niepełnosprawne z czterokończynowym porażeniem: Łukasz Krasoń oraz Marta Czarnecka. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

blank

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony m.in. na dokończenie odbudowy spalonego Domu Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. Dotychczasowa zbiórka pieniędzy jest systematycznie prowadzona, lecz uzbierana suma ponad 55 tysięcy złotych stanowi zbyt małą kwotę na całkowite odbudowanie obiektu, stąd pomysł na realizację koncertu z udziałem gwiazd, celebrytów i profesjonalistów, którym przyświeca jedna idea ? pomóc innym. Podczas koncertu oraz w przerwie będzie prowadzona zbiórka pieniędzy.

Koncert jest uroczystą inauguracją znacznie szerszego projektu, a mianowicie ogólnopolskiej akcji POLACY DLA NIEPEŁNOPSRAWNYCH.

POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja Pomóż Innym ? jako autor projektu POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – promuje nowatorskie rozwiązania w podejściu do niemałej grupy społecznej, jaką stanowią niepełnosprawni, przełamując stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako mniej ważnych czy słabszych. Swymi systematycznymi działaniami pragnie, by dostrzeżono potencjał tych ludzi, jako jednostek wartościowych, a nade wszystko przywrócono należną im godność.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH POLAKÓW

Celem projektu Polacy Dla Niepełnosprawnych jest uruchomienie lokalnego ruchu społecznego pomocy dla niepełnosprawnych, bowiem osoby te osoby w swoich wioskach i miasteczkach nie radzą sobie z miejscowymi władzami, bez względu jakiej opcji politycznej są to władze.

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Fundacja Pomóż Innym wraz ze współorganizatorem – Fundacją Polonia Union, w porozumieniu partnerskim z Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Emario Arcus, Światowym Kongresem Polaków, organizuje koncert charytatywny. Jako że artyści występują bez wynagrodzenia, dlatego wydarzenie nosi tytuł Artyści dla Niepełnosprawnych.

Koncert ten inauguruje inne akcje społeczne, które sukcesywnie będą realizowane w nadchodzącym czasie:

 • Polacy dla Niepełnosprawnych
 • Lekarze dla Niepełnosprawnych
 • Prawnicy dla Niepełnosprawnych
 • Moda dla Niepełnosprawnych
 • Firmy dla Niepełnosprawnych
 • Adwokaci dla Niepełnosprawnych
 • Informatycy dla Niepełnosprawnych
 • Praca dla Niepełnosprawnych
 • Deweloperzy dla Niepełnosprawnych
 • Marzenia dla Niepełnosprawnych

co w efekcie przyczyni się do godnego życia niepełnosprawnych.

Idea zakłada stopniową aktywizację różnych środowisk zawodowych, które przyłączą się do pomocy tym, którym pomoc jest potrzebna, a wręcz niezbędna.

Aktualnie trwają prace nad utworzeniem systemu wsparcia w każdej gminie adekwatnie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Podstawą prawną tych działań jest wdrożenie ratyfikowa-nej przez Polskę Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Niebawem dojdzie do podpisania porozumienia pomiędzy Fundacjami, którym przyświeca cel rzeczywistego pomagania osobom niepełnosprawnym. Integrujemy działania wielu organizacji pozarządowych, między innymi z Fundacją Pozwól Mi Żyć, zajmującą się autystami głęboko upośledzonymi. Będziemy dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami, a wszystko w celu pomocy niepełnosprawnym.

MÓC = POMÓC

Jesteśmy przekonani, że wspomniane działania zapoczątkują przemianę w mentalności Polaków, a tym samym w podejściu do osób niepełnosprawnych. Czas najwyższy na zmianę.

Fundacja Pomóż Innym aktywnie współpracuje z Fundacją Pomocna Dłoń, reprezentowaną m.in. przez p. dr Krystynę Krzekotowską ? nauczyciela akademickiego Uczelni Łazarskiego. Fundacja Pomocna Dłoń wspólnie z rodzicami niepełnosprawnych dzieci wybudowała dla nich Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. W grudniu roku 2018 spłonęła część poddasza domu, w związku z tym zorganizowano zbiórkę pieniędzy, zatytułowaną Obudowa DOMU Niepełnosprawnych, którą na bieżąco można śledzić portalu pomagam.pl. Na dzień dzisiejszy zebrana kwota: 55.000 PLN jest niewystarczająca na pełne pokrycie kosztów całkowitej renowacji i odbudowy domu, stąd pomysł na zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu Artyści dla Niepełnosprawnych. Część pieniędzy zebranych ze sprzedaży biletów koncertu zostanie rozdysponowana na dwa cele: odbudowy spalonego Domu Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10 oraz na realizację akcji POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia.

Ponadto zbieramy na aukcję dzieła sztuki: obrazy, grafiki, rzeźby itd. Aukcja będzie prowadzona internetowo. Wszystkie przedmioty na aukcję zostaną podarowane bez pobierania wynagrodzenia.

KTO CO?

Fundacja Pomóż Innym jest inicjatorem oraz głównym organizatorem koncertu Artyści dla Niepełnosprawnych.
FUNDACJA POMÓŻ INNYM

NIP 0000412749, REGON1132856276, KRS146158819, Data rejestracji: 24.04. 2012 r. Adres: ul. Igańska 22 / 22, 04-087 Warszawa, Polska
Misją Fundacji są działania przełamujące stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych jako mniej ważnych. Pragniemy, aby dostrzeżono ich potencjał, jako jednostek wartościowych i przywrócono im należną godność.

Celem Fundacji jest:

 • pomoc osobom niepełnosprawnym w szerokim tego słowa znaczeniu
 • prowadzenie szeroko zakrojonych akcji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
 • dzieciom, uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i innym osobom niepełnosprawnym lub chorym w zakresie ich kształcenia oraz dokształcania, rozwoju fizycznego, kulturalnego i społecznego
 • pomoc rodzinom dzieci, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz innych osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie umożliwiającym im opiekę nad tymi osobami
 • propagowanie oraz kształcenie postaw tolerancji, społecznej akceptacji oraz wspierania wobec dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i osób niepełnosprawnych lub chorych
 • wspieranie oraz promocja różnych form kształcenia, wychowania dzieci i uczniów oraz osób dorosłych niepełnosprawnych lub chorych
 • pomoc potrzebującym w przystosowaniu do życia społecznego

Fundacja Pomóż Innym działa w kooperacji z Fundacją Polonia Union – organizacją pożytku publicznego, reprezentowaną przez p. Anetę Skarżyński – Dyrektor ds. Kultury i Sztuki, profesjonalistką po dwóch wrocławskich uczelniach artystycznych: śpiewaczką po Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej oraz plastykiem po Akademii Sztuk Pięknych, odpowiadającą za sprawy artystyczne wydarzenia w dniu 12 września 2019 r. Pani Skarżyński ma na swoim koncie bogaty dorobek artystyczny, jak i doświadczenie organizacyjne wydarzeń kulturalnych z ramienia Fundacji Polonia Union.

blank

Misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych po świecie, wsparcie repatriantów oraz integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do Ojczyzny, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, a także wzajemnego porozumienia oraz zbliżenia pomiędzy współczesnymi Europejczykami. Codzienne działania kieruje przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, które we własnym zakresie i przy wsparciu organizacji pozarządowych podejmują się przesiedlenia do Polski, a co za tym idzie – przywrócenia praw niesłusznie pozbawionych, w tym odzyskania obywatelstwa polskiego.

Równoległym kierunkiem działalności Fundacji jest promocja kultury i sztuki. Nic tak nie łączy narody, jak kultura i sztuka. Działalność na płaszczyźnie sztuki, poprzez przybliżanie kultur oraz twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego zrozumienia między narodami. W konsekwencji podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie przyczynia się dobru kraju i narodu, do promocji Polski, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego kraju. Fundacja organizuje i przeprowadza w Warszawie szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, spotkań historyczno-artystycznych, projektów autorskich, odczytów, wieczorów autorskich, wystaw obrazów, koncertów z muzyką klasyczną i patriotyczną, mających na celu: integrację poprzez sztukę ludzi bez ograniczeń wiekowych i narodowościowych. Tylko od roku 2012 Fundacja zrealizowała przeszło 80 wydarzeń kulturalnych.

Więcej o Fundacji Polonia Union na stronie internetowej: www.poloniaunion.wixsite.com/union

blank

Fundacja Pomocna Dłoń została założona z myślą o zapewnieniu wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a szczególności zapewnienia stałego miejsca pobytu po śmierci ich rodziców. Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny został wybudowany na działce ofiarowanej przez rodzica, ze środków rodziców przyszłych mieszkańców oraz sponsorów krajowych i zagranicznych, takich jak: LOT, PZU, banki, prywatni darczyńcy. Korzystano z dotacji celowych z PFRON-u, WZPS-u, SKN – Holandia.

Dom został zasiedlony w maju 1996 roku i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Od 1998 roku w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego Fundacja prowadziła Środowiskowy Dom Samopomocy o 5 miejscach (miejsca rotacyjne), oraz od 2001 roku całodobowy dom pomocy społecznej o 25 miejscach, natomiast od kwietnia 2010 roku jedynie całodobowy dom pomocy społecznej dla 30 osób. Więcej na stronie internetowej: http://dpspomocnadlon.pl/

blank

Fundacja Emario Arcus, której przyświecają takie cele, jak: realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Więcej: http://emanioarcus.eu/

NADRZĘDY CEL

przedsięwzięcia to stopniowa aktywizacja różnych środowisk zawodowych. Z każdym dniem przybywa chętnych i zainteresowanych Fundacji oraz Stowarzyszeń. Wspólnymi siłami chcemy zbudować mapę polski dla niepełnosprawnych, na której osoby poszkodowane będą mogły znaleźć lokalne grupy wsparcia. Stawiamy na szali ponad 40 lat doświadczenia w działalności na rzecz innych. Promujemy nowatorskie rozwiązania w podejściu do grupy społecznej, jaką stanowią niepełnosprawni, przełamując stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako mniej ważnych czy słabszych. Swymi systematycznymi działaniami pragnie, by dostrzeżono potencjał tych ludzi, jako jednostek wartościowych, a nade wszystko przywrócono należną im godność. Nasza idea zakłada stopniową aktywizację różnych środowisk zawodowych, które przyłączą się do pomocy tym, którym pomoc jest niezbędna. Jesteśmy przekonani, że wspomniane działania zapoczątkują przemianę w mentalności Polaków, a tym samym w podejściu do osób niepełnosprawnych.

SPONSORZY (stan na dzień 25.08)

 • Fundacja EMANIO ARCUS
 • Hotel TWINS & Restauracja STEAK HOUSE
 • LEKAM

PATRONAT MEDIALNY (stan na dzień 25.08)

 • VIP
 • LEGALNA KULTURA
 • RADIO WARSZAWA
 • INTERNETOWY KURIER PROSZOWSKI
blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D