Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Bożena Werner

    prof. dr hab. n. med. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

    Badania stężenia cholesterolu u dzieci

    Wytyczne The National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) poparte przez Amerykańską Akademię Pediatryczną zalecają rutynowe, przesiewowe...