Partner
Partner
Więcej

    Artykuły autora

    Edward Franek

    Prof. dr hab. n. med. | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

    Nowe informacje na temat patogenezy i leczenia cukrzycy płynące z 78. Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego

    78. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego nie zaowocował może przełomowymi odkryciami w zakresie patogenezy i leczenia cukrzycy, ale...