DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Jacek Bil

doktor nauk medycznych Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Leczenie nadciśnienia tętniczego u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

U starszych mężczyzn często współistnieją nadciśnienie tętnicze i łagodny rozrost gruczołu krokowego. O rozpoczęciu terapii NT u pacjentów...

Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym

Szacuje się, że obturacyjny bezdech senny może występować nawet u 85 proc. chorych z opornym nadciśnieniem...

Wytyczne ESH/ESC – implikacje kliniczne dotyczące terapii NT

W nowych wytycznych nie uległa zmianie definicja nadciśnienia tętniczego. Wprowadzono jednak szereg zmian w...

Nadciśnienie tętnicze – współpraca pacjenta z lekarzem

Składową skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego jest postępowanie niefarmakologiczne oparte przede wszystkim na modyfikacji dotychczasowego...

Denerwacja tętnic nerkowych ? nadzieja czy przeszłość?

Denerwacja tętnic nerkowych - zabieg wprowadzony w ostatnich latach,  jedną z opcji terapeutycznych u pacjentów...

Kardiologia interwencyjna w Polsce

Kardiologia interwencyjna zmieniła oblicze współczesnej kardiologii. Wykonany przed blisko 40 laty pierwszy zabieg angioplastyki...