Partner
Partner
Więcej

  Artykuły autora

  Jacek Bil

  doktor nauk medycznych Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

  Leczenie nadciśnienia tętniczego u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

  U starszych mężczyzn często współistnieją nadciśnienie tętnicze i łagodny rozrost gruczołu krokowego. O rozpoczęciu terapii NT u pacjentów z BPH decydują przede...

  Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym

  Szacuje się, że obturacyjny bezdech senny może występować nawet u 85 proc. chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym. O rozpoczęciu terapii...

  Wytyczne ESH/ESC – implikacje kliniczne dotyczące terapii NT

  W nowych wytycznych nie uległa zmianie definicja nadciśnienia tętniczego. Wprowadzono jednak szereg zmian w porównaniu z rekomendacjami...

  Nadciśnienie tętnicze – współpraca pacjenta z lekarzem

  Składową skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego jest postępowanie niefarmakologiczne oparte przede wszystkim na modyfikacji dotychczasowego stylu życia. Niezwykle...

  Denerwacja tętnic nerkowych ? nadzieja czy przeszłość?

  Denerwacja tętnic nerkowych - zabieg wprowadzony w ostatnich latach,  jedną z opcji terapeutycznych u pacjentów z opornym nadciśnieniem. Nadciśnienie...

  Kardiologia interwencyjna w Polsce

  Kardiologia interwencyjna zmieniła oblicze współczesnej kardiologii. Wykonany przed blisko 40 laty pierwszy zabieg angioplastyki wieńcowej przez Andreasa...