DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Jacek P. Szaflik

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY W WARSZAWIE

Trzeci wymiar w mikrochirurgii oka

Moje pierwsze doświadczenia z systemem Ngenuity System Ngenuity jest nowym rozwiązaniem wspomagającym obrazowanie pola operacyjnego, dedykowanym do mikrochirurgii oka....

Nowoczesne techniki w chirurgii zaćmy

Historia fakoemulsyfikacji, która swój początek ma w roku 1967, to historia ciągłych ulepszeń, stosowania nowych technik operacyjnych, nowych...