DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Chcemy stworzyć optymalne warunki dla rozwoju ochrony zdrowia w naszym kraju

Podziel się treścią:

 

Warto korzystać z możliwości, jakie daje placówkom medycznym szeroki wachlarz programów krajowych i międzynarodowych w zakresie inwestycji w wiedzę i doświadczenie lekarzy.

Oprócz programów dedykowanych, oferowanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, konkretne konkursy na działania szkoleniowe z komponentem badawczym, dostępne są w ramach Programu Horyzont 2020 oraz m.in. 3. Programu Zdrowie.

Rozmowa z Jerzym Kwiecińskim, ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Dlaczego warto, by placówki medyczne korzystały z możliwości kształcenia lekarzy, stwarzanych m.in. dzięki realizacji projektów międzynarodowych?

Stawiamy na działania prorozwojowe dotyczące wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego. Bardzo duże znaczenie przykładamy więc do sfery zdrowia. Nie traktujemy jej jedynie jako obszar usług medycznych, ale jest to dla nas istotna część procesu rozwojowego gospodarki naszego kraju. Chcielibyśmy w coraz większym stopniu wykorzystywać nowe techniki badawcze i innowacje w medycynie do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji naszych lekarzy. Obok nowoczesnych technik, technologii czy produktów medycznych, potrzebujemy także dobrej kadry, która potrafi je wykorzystywać w swojej pracy dla zapewnienia coraz wyższej jakości usług i komfortu pacjentów, również tych z zagranicy. Potencjał jest tu bardzo duży. Dysponujemy doskonałą kadrą medyczną, coraz lepszym sprzętem i infrastrukturą. Chcemy stworzyć optymalne warunki, by innowacje w ochronie zdrowia zaczęły przynosić konkretne efekty, także finansowe.

Wiele polskich placówek medycznych podejmuje próby zdobycia funduszy na finansowanie własnych przedsięwzięć, z myślą o podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego. Ale są też przykłady korzystania z oferty szkoleniowej wyspecjalizowanych instytucji edukacyjnych. Czy ten trend utrzyma się w kolejnych latach ? czy będą fundusze na rozwój kadry medycznej oraz szkolenia szyte na miarę?

Oczywiście. Szkolenia dla lekarzy zawsze cieszą się dużą popularnością, podobnie jak konkursy adresowane do placówek medycznych. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników. Nie rozróżniamy placówek medycznych na publiczne i prywatne ? wszystkie mają ten sam dostęp do wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Zapewniam, że ten trend będzie kontynuowany, bo ? jak wspomniałem ? obszar ochrony zdrowia traktujemy jako część naszego życia społeczno-gospodarczego. Założeniem rządu jest, by gospodarka rozwijała się, a istotnym elementem rozwoju będzie przeznaczenie większych funduszy na sektor ochrony zdrowia.

Za kilka lat skończą się fundusze unijne, w tym na szkolenia i inwestycje w ochronie zdrowia. Alternatywą dla placówek ochrony zdrowia jest tu Program Horyzont 2020, do którego warto składać wnioski, pod warunkiem udziału w pracach międzynarodowego zespołu specjalistów, przynajmniej z kilku krajów UE.

Program ten premiuje współpracę międzynarodową i dobre zespoły, w skład których wchodzą silne instytucje i placówki, także z obszaru medycyny. Innowacyjne rozwiązania powstają tylko w doskonałych, międzynarodowych zespołach. Wspólnie z resortem zdrowia będziemy starać się promować ten program, zwłaszcza jego komponent dotyczący dobrego zdrowia oraz starzenia się społeczeństwa. Choć zasady korzystania z programu nie są najłatwiejsze, to trzeba próbować swoich sił, by móc uczyć się od najlepszych.

Rozmawiała Magdalena Pokrzycka-Walczak

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D