Partner
Partner
Więcej

  Forum Pacjentów Onkologicznych

  blank

  Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) zainicjowała wczoraj III Forum Pacjentów Onkologicznych. Debata zgromadziła przedstawicieli organizacji pacjentów oraz ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i mediów.

  Tegoroczne Forum Pacjentów Onkologicznych miało pokazać, jak ważny jest pacjent i jego głos w toczącej się debacie na temat koniecznych reform w polskiej onkologii. Zapewnienie dostępu do nowoczesnego leczenia, wysokiej jakości diagnostyki i edukacji to obszary, które w opinii pacjentów są kluczowe. Dlatego też hasło tego roku brzmiało: Pacjent onkologiczny w procesie zmian systemowych. W ten sposób również zainicjowany został Europejski Tydzień Walki z Rakiem.

  Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii

  Co roku Forum Pacjentów Onkologicznych jest okazją do zjednoczenia środowiska pacjenckiego, wymiany doświadczeń i przedstawienia najważniejszych przedsięwzięć w obszarze onkologii. Podczas tegorocznego Forum przedstawiono inicjatywę Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii – Strategię dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025. Szymon Chrostowski, inicjator Obywatelskiego Porozumienia, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych mówi: ?Opracowaliśmy 10 propozycji zmian wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które są najpilniejsze i kluczowe z punktu widzenia środowiska pacjentów. Zapisy zawarte w Strategii są efektem doświadczeń pacjentów w walce z ich chorobą i brakiem zgody na istniejące standardy?.

  Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii zostało powołane w sierpniu 2013 r. przez Fundację ?Wygrajmy Zdrowie? oraz Instytut Praw Pacjenta, w partnerstwie projektu jest PKPO. Celem działań Porozumienia jest opracowanie optymalnych rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjenta onkologicznego – zwiększyć dostęp do profilaktyki, diagnostyki, czy nowoczesnego leczenia.

  Strategia dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025 oczami pacjentów

  Celem Strategii jest podkreślenie podmiotowości pacjenta, jako ważnego partnera w procesach decyzyjnych. Doświadczenie pacjentów onkologicznych pozwoliło zdefiniować problemy oraz wypracować propozycje zmian.

  Projekt Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii opiera się na 10 kluczowych postulatach:

  1. Ograniczeniu wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe, co wiąże się z poszerzeniem programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki dla seniorów i gimnazjalistów (współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia).

  2. Zapewnieniu pacjentowi pełnej i rzetelnej informacji o chorobach nowotworowych, dostępnych metodach leczenia, wyborze świadczeniodawców oraz przysługujących mu prawach, m.in. poprzez utworzenie Ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego dla Pacjenta Onkologicznego. Portal miałby zawierać informacje dotyczące drogi postępowania w sytuacji podejrzenia choroby nowotworowej, jak również opisywać możliwości terapeutyczno-lecznicze dla pacjentów onkologicznych. Elementem uzupełniającym byłaby infolinia. Na portalu znalazłyby się też informacje dostarczane przez NFZ o średnim czasie oczekiwania na świadczenia w poszczególnych placówkach medycznych.

  3. Wzmocnieniu roli badań przesiewowych, dzięki opracowaniu programów populacyjnych dla 10 najczęściej występujących nowotworów oraz zapewnieniu dostępności do badań profilaktycznych bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego.

  4. Opracowaniu katalogu podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co zwiększyłoby do nich dostęp.

  5. Wprowadzeniu instytucji lekarza onkologa odpowiedzialnego za proces diagnostyki i terapii oraz wdrożeniu Karty Pacjenta Onkologicznego, w której dokumentowany byłby proces leczenia. Karta taka nadawałaby pacjentom onkologicznym status ?przypadek pilny?, umożliwiając dostęp do lekarzy, czy badań poza kolejnością.

  6. Wprowadzeniu rozwiązań zapewniających pacjentom równy i szybki dostęp do świadczeń z zakresu onkologii i zdefiniowaniu maksymalnego czasu oczekiwania na świadczenie niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

  7. Poprawie dostępności do nowoczesnych terapii.

  8. Zapewnieniu pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia, w szczególności uwzględniającego świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, opieki psychologicznej, leczenia przeciwbólowego oraz opieki paliatywnej.

  9. Rozwoju opieki geriatrycznej i długoterminowej ukierunkowanej na aspekty związane z chorobami nowotworowymi.

  10. Wprowadzeniu Karty Oceny Satysfakcji Pacjenta Onkologicznego pozwalającej pacjentowi na ocenę jakości ośrodków, w których był hospitalizowany. Zbiorcze wyniki ankiety byłyby publikowane w domenach publicznych.

  Autorzy Strategii dla Polskiej onkologii na lata 2016-2025 wierzą, że zaproponowane przez środowisko pacjentów rozwiązania zostaną wprowadzone, co ich zdaniem poprawi sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce.

   

  Źródło: materiały prasowe organizatorów.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Adam Maciejczyk: Pierwsze efekty sieci będą widoczne po kilku tygodniach

  Głównym celem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowej, profesjonalnej diagnostyki i terapii onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W analizie satysfakcji pacjentów...

  Prof. Piotr Rutkowski: Inhibitory BRAF i MEK –opcja skuteczna i bezpieczna

  W leczeniu czerniaka mamy do czynienia z dwoma przełomami. Pierwszy to immunoterapia, drugi – leczenie ukierunkowane molekularnie: to połączenie leku działającego na białko BRAF...

  Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek: Raka nerki potrafimy dziś leczyć dużo skuteczniej

  Większość przypadków raków nerki jest wykrywanych na wczesnym etapie – to osoby, u których guzy w nerce wykryto przypadkowo, przy okazji np. badań USG...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D