II Seminarium Ekonomiczne w Senacie RP pt. „Gospodarka a polityka zdrowotna”

blank
fot. H. Pielas – Kancelaria Senatu

– Aby realizować długoletnią strategię, zdrowie musi stać się priorytetem rządu i państwa, a do rozmów trzeba zaprosić polityków, bo musi ona powstać w przy udziale środowisk medycznych – powiedziała dr Beata Małecka-Libera na II Seminarium Ekonomiczne pt. „Gospodarka a polityka zdrowotna”, które odbyło się 16 września 2021 r.

blank
fot. H. Pielas – Kancelaria Senatu

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Marszałka Senatu – prof. Tomasza Grodzkiego, dr Beatę Małecką-Liberę, senator RP, przewodniczącą Komisji Zdrowia i Zespołu Doradców Komisji Zdrowia oraz Zbigniewa Jakubasa, przewodniczącego Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych. W spotkaniu wzięli udział eksperci zajmujący się ochroną zdrowia oraz eksperci z Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Zespół Doradców Komisji Zdrowia przedstawił założenia nowej strategii w ochronie zdrowia.

blank
fot. H. Pielas – Kancelaria Senatu

Polecamy Państwa uwadze następujące prezentacje:

  • System opieki zdrowotnej – stan obecny, podstawowe informacje i porównani międzynarodowe, główne problemy – Anna Kozieł, Bank Światowy (10:30)
  • Ekonomiczne aspekty opieki zdrowotnej – dr hab. Christoph Sowada, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Wydział nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński (31:00)
  • Zasoby kadrowe ochrony zdrowia – dr hab. Alicja Domagała, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński (51:12)

Zachęcamy do obejrzenia