Więcej

  Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” – lista nagrodzonych!

  3 laureatów Międzynarodowych Nagród Zaufania, 3 nagrody za dorobek życia w medycynie i stomatologii, 3 za osiągnięcia w 2019 roku, 5 za debiuty naukowe, nagrody dla lekarza-społecznika, dla organizacji pacjenckich, nagrody za osiągnięcia w biotechnologii: kto otrzyma w tym roku prestiżowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”?

  Kapituła składająca się z wybitnych ekspertów medycznych zadecydowała o przyznaniu w 2020 Nagród Zaufania Złoty OTIS 2020 w 9 kategoriach.

  Międzynarodowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” 2020:

  Prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus za stworzenie i kierowanie Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi na Uniwersytecie Gdańskim. Prof. Ted Hupp jest szefem Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer Research) przy Uniwersytecie w Edynburgu, zaś prof. Robin Fahraeus kieruje laboratorium badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM). To wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami nowotworowymi.

  Prof. Stavros Hatzopoulos, Research Assistant Professor i główny badacz Departament of Audiology and Speech Therapy Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy) oraz Neonatal Hearing Screening, kierownik Electrophysiology and Animal Studies Section. Od ponad 20 lat współpracuje ze Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

  Prof. Simon Travis z John Radcliffe Hospital w Oxfordzie, naukowiec i klinicysta o znakomitym dorobku naukowym, były przewodniczący European Crohn’s and Colitis Organisation, gastroenterolog, wielokrotnie wspierający polską gastroenterologię i gastroenterologów.

  Złoty Otis 2020” za dorobek życia w medycynie:

  Prof. Jacek Moll, wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu-Centrum Zdrowia Matki Polki, jeden z twórców polskiej kardiochirurgii dziecięcej i jeden z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów dziecięcych. Współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca, członek licznych międzynarodowych towarzystw lekarskich.

  Prof. Tadeusz Tołłoczko, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, przez dwie kadencje rektor AM w Warszawie. Kierowana przez niego klinika była pierwszą w Polsce, która wprowadziła do praktyki klinicznej zabiegi transplantacji (przeszczepienie nerek). Profesor jest także twórcą standardów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zakażeń chirurgicznych. Przeprowadził około 900 operacji pierwotnej oraz wtórnej nadczynności przytarczyc.

  „Złoty Otis 2020” za osiągnięcia w medycynie w roku 2019:

  Prof. Adam Maciejewski, specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i plastycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej COI, kierownik Zespołu Transplantacji Twarzy. W 2019 r. we współpracy z lekarzami Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonał m.in. pierwszego kompleksowego przeszczepu narządów szyi i częściowo klatki piersiowej z równoczesnym przeszczepem szpiku dawcy celem eliminacji konieczności immunosupresji.

  Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki i Katedry Psychiatrii PUM w Szczecinie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W psychiatrii zajmuje się m.in. genetyką uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyką schizofrenii.

  Prof. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii CMKP, dyrektor

  Centrum Gamma Knife. Dzięki wprowadzeniu przez niego operacji w czasie rzeczywistym było możliwe wykonanie pierwszej w Europie chemioterapii złośliwych guzów mózgu z ominięciem bariery krew-mozg. W 2019 r. wprowadził również genową terapię dzieci z wrodzonym brakiem enzymu dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych w mózgu.

  Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020”: „Lekarz i Społecznik”:

  Prof. Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, inicjator wprowadzenia ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych w Polsce, współtwórca pierwszej strategii onkologicznej, inicjator zabiegów o poprawę jakości diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu nowotworów.

  Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020” za dorobek życia w stomatologii:

  Prof. Teresa Bachanek, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletnia konsultantka wojewódzka ds. stomatologii zachowawczej, organizatorka ogólnopolskich konferencji w Nałęczowie poświęconych szkoleniu przed- i podyplomowemu dla kierowników wszystkich zakładów stomatologicznych AM.

  Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020” dla organizacji pacjentów:

  Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z lekarzami klinicystami w szerzeniu wiedzy opartej na EBM wśród pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

  Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020” dla regionalnej organizacji pacjentów:

  Lek. Med. Jan Ilkowski, ordynator oddziału neurologii szpitala w Nowym Tomyślu, twórca i prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera.

  Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” za debiuty naukowe 2019 w medycynie:

  Dr n. med. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Dr n.med. Halszka Kamińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

  Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak z Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WL WUM/ Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Dr Beata Małachowska z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Dr Barbara Włodarczyk z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” za osiągnięcia w biotechnologii: 

  Dr hab. Adam Junka z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii we Wrocławiu. Prowadzi pionierskie badania dotyczące możliwości wprowadzania biomateriałów wszczepialnych, pozwalających na odtworzenie integralności tkanek, będących potencjalnym nośnikiem substancji aktywnych w tym antybiotyków. 

  GenXOne, spółka prowadząca nowatorskie badania z dziedziny genetyki. Proponowane i wprowadzone przez nich geneotypowanie to przyszłość wczesnego wykrywania infekcji z precyzyjnym określeniem źródła i patogenu/ patogenów oraz możliwością wprowadzenia genetycznie celowanej terapii.

  DetoxED sp. z o.o – nagroda za projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku.

  Uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się 16 kwietnia o godz. 15.00 w Pałacu Staszica PAN, ul. Nowy Świat 72.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prezes Grądkowski: „Ta ustawa może pogrążyć polskich producentów”. Posłowie uspokajają

  Założenia są bardzo dobre: ustawa ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Popieram ten postulat, jednak najwięcej wątpliwości budzą przepisy dotyczące propozycji kar. Nasza propozycja polega na dodaniu...

  Czy higiena jamy ustnej powinna zostać włączona do metod walki z COVID-19? Dzień Nitkowania – 26 listopada 2021 r.

  Nitkowanie zębów znacząco wpływa na poprawę jakości zdrowia jamy ustnej i powinno stanowić nieodłączny element codziennej higieny.Samo szczotkowanie zębów nie wystarczy, aby zapobiegać namnażaniu...

  Michał Nitka: Leki blisko pacjentów

  Europa straciła pozycję lidera w obszarze produkcji aktywnych składników farmaceutycznych w  sektorze leków generycznych. Teva, jako jeden z największych dostawców leków do europejskich  systemów  opieki zdrowotnej, dba o zaopatrzenie...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D