Magazyn Świat Lekarza

Opiniotwórczy magazyn Świat Lekarza to pismo skierowane do elit polskiej medycyny.

Wydawany w nakładzie 10.000 egzemplarzy dwumiesięcznik jest obecny na rynku od 6 lat, z każdym wydaniem potwierdzając swoją siłę i pozycję wśród czytelników, którymi są lekarze specjaliści, nauczyciele akademiccy i kadra medyczna wyższych szczebli placówek medycznych. Badania pokazują, że jeden egzemplarz ?Świata Lekarza? czytany jest przez 3 do 5 lekarzy.

Na łamach magazynu piszą specjaliści wszystkich dziedzin współczesnej medycyny. Na 80 stronach znajdziemy zatem obszerne artykuły medyczne, podzielone na czytelne bloki tematyczne (np. okulistyka, reumatologia, kardiologia, onkologia, interna, wakcynologia) oraz Vademecum lekarza ? a tam porady prawnika, doniesienia z konferencji, debat. Każdy numer to również nowy Gorący temat ? a w nim artykuły publicystyczne obejmujące ważne i kontrowersyjne tematy dotyczące służby zdrowia.

Ze ?Światem Lekarza? współpracują najciekawsi autorzy felietonów ? jak Jerzy Engel, Jarosław Gugała, Ryszard Petru. Felietony te składają się na dział: Diagnoza ogólna. Magazyn nie pomija również sylwetek wybitnych lekarzy, którzy przedstawiani są czytelnikom pod dumnym tytułem: Ludzie medycyny.

Pismo dla lekarzy musi być dla swoich czytelników również sposobem na chwilowy odpoczynek ? stąd też Ostry dyżur kulturalny przewrotnie zdjąć ma z ramion czytelników odrobinę stresu, przenosząc ich w świat podróży, muzyki, kina, teatru, szeroko pojętej sztuki. Autorami kulturalnego Ostrego dyżuru w ?Świecie lekarza? są: dr Tomasz Miłkowski, dr Beata Nessel-Łukasik, Aleksander Kościów i Jan Matul.

Autorzy pracujący nam merytoryką wypełniającą strony magazynu to osobowości wybitne, wchodzące w skład Rady Naukowej ?Świata Lekarza?. Czytelnicy zainteresowani poznaniem wszystkich autorów powinni zajrzeć na stronę https://swiatlekarza.pl/rada-naukowa/. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. Aleksander Sieroń.

Debaty redakcyjne na temat aktualnych problemów medycznych to dyskusje, które wychodzą szeroko poza skład Rady czasopisma. Do rozmowy o problemach zapraszani są eksperci oraz przedstawiciele administracji państwowej, a także przedstawiciele innych mediów. Relacje z debat ukazują się na łamach ?Świata Lekarza?.

Wydawca pisma jest wydawcą niezależnym, właścicielem platformy multimedialnej w skład której wchodzą magazyny takie jak: ?Manager Apteki?, ?Świat Lekarza?, ?Zdrowie pod ręką? oraz Nagroda Zaufania ?Złoty OTIS?, Nagroda Profesorów Farmacji, wortal nazdrowie.pl. Sposób dystrybucji jest bardzo szeroki ? to między innymi imienna wysyłka do lekarzy specjalistów, ordynatorów oddziałów, kadry dydaktycznej uczelni. Część nakładu jest kierowana do specjalistów z dziedziny, której poświęcone są większe bloki tematyczne (np. do nefrologów, onkologów, diabetologów itd.). Około 30 proc. nakładu jest dystrybuowane przez firmy farmaceutyczne za pośrednictwem przedstawicieli medycznych.

Świat Lekarza jest aktywnie promowany przez telemarketing oraz wortal nazdrowie.pl, poddawany jest również okresowym telefonicznym badaniom opinii czytelników.