DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Moją pasją są badania naukowe

 

Rozmowa z Agatą Jarmuż, studentką VI roku Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, laureatką VI edycji KONKURSU DIAMENTOWY GRANT.

Gratuluję wyróżnienia. Jak długo przygotowywała Pani wniosek do tego konkursu?

Dziękuję serdecznie. Bardzo się cieszę z otrzymanego grantu. Uważam, że jest to doskonały start mojej pracy naukowej. Przygotowanie wniosku konkursowego było trudne i bardzo czasochłonne, ostatecznie zajęło mi około dwóch miesięcy. Oczywiście pomysł i zarys projektu pojawił się w mojej głowie już wcześniej. Jednak to przez te dwa miesiące razem z moimi mentorami przygotowałam ostateczną wersję projektu badawczego, wraz z dokładnym planem badań, harmonogramem projektu i kosztorysem. Pierwszy raz aplikowałam o grant i muszę przyznać, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele decyzji należy podjąć już na etapie przygotowywania wniosku.

Czy może Pani przybliżyć temat swojego projektu badawczego?

W ramach mojego projektu spróbuję ocenić, czy za zwiększoną częstością występowania zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego wraz z wiekiem stoją zmiany w obrębie endogennego układu opioidowego. Zdecydowałam się na taką tematykę ze względu na to, że zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego (szczególnie zaparcia) stanowią istotny problem społeczny. Zaburzenia te znacząco wpływają na życie osobiste i zawodowe pacjentów, a w efekcie prowadzą do pogorszenia ich funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród zaparć o podłożu czynnościowym należy wyróżnić zaparcia w przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego oraz zaparcia czynnościowe.

Kluczem do opracowania skutecznej terapii zaburzeń czynnościowych pracy jelit jest poznanie ich przyczyny. Dlatego też w moim projekcie chciałabym scharakteryzować zmiany w aktywności endogennego układu opioidowego w przewodzie pokarmowym zachodzące wraz z wiekiem oraz powiązać je ze spowolnieniem perystaltyki i zwiększoną częstością zaparć o podłożu czynnościowym w grupie starszych pacjentów. Wyniki mojego projektu mogą stać się podstawą do spersonalizowania terapii zaburzeń perystaltyki, a ponadto leczenia przeciwbólowego środkami opioidowymi. Mogą także przyczynić się do opracowania nowych metod diagnostycznych zaparć o podłożu czynnościowym.

Jakie możliwości daje grant?

Diamentowy Grant zapewnia mi środki finansowe na realizację mojego 3-letniego projektu badawczego, jest to blisko 220 tys. zł. Ta suma na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo wysoka, jednak należy uwzględnić to, że prowadzenie badań w naukach biologicznych jest bardzo kosztowne. Warto tutaj zaznaczyć, że ta kwota w większości przeznaczona zostanie na wykonanie badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych oraz zakup odczynników, niezbędnych do późniejszych oznaczeń molekularnych w materiale zwierzęcym i ludzkim.
Istotną zaletą Diamentowego Grantu jest także to, że w budżecie projektu przewidziane są środki na wynagrodzenie dla młodego badacza oraz na udział w konferencji naukowej, podczas której będę mogła zaprezentować wyniki swoich badań szerokiemu gronu.

Na jakim etapie jest w tej chwili Pani projekt?

Mój projekt dopiero raczkuje. Mimo że wyniki konkursu zostały opublikowane już w czerwcu br., to dopiero niedawno zakończyłam wszystkie formalności związane z realizacją grantu ? podpisanie umowy, zarejestrowanie grantu na uczelni. Jednak nie tracę czasu, w trakcie wakacji uzyskałam zgody komisji bioetycznych na wykonanie badań na zwierzętach i na materiale ludzkim, które są przewidziane w toku mojego projektu.

Jakie ma Pani plany na przyszłość związane z nauką?

Właściwie już przed rozpoczęciem studiów byłam pewna, że moja przyszłość będzie związana z pracą w laboratorium. Wybór kierunku lekarskiego nie był przypadkiem. Wiedziałam, że dzięki studiom medycznym zdobędę fachową wiedzę, która będzie ogromnym ułatwieniem w realizacji projektów badawczych. Od października rozpocznę studia doktoranckie pod opieką moich dotychczasowych opiekunów, prof. Jakuba Fichny i dr Marty Zielińskiej. Równolegle rozpocznę także lekarski staż podyplomowy. Chciałabym możliwie efektywnie wykorzystać możliwości, jakie dają studia doktoranckie ? planuję odbyć kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny, chciałabym także wziąć czynny udział w międzynarodowych kongresach oraz wielu szkoleniach.

Jak udaje się Pani pogodzić studia i pracę nad projektem?

Muszę przyznać, że praca naukowa jest bardzo czasochłonna. Warto zwrócić uwagę, że za każdym przeprowadzonym eksperymentem stoją godziny przygotowań (wertowania fachowej literatury, planowania doświadczeń) oraz analiza otrzymanych wyników. Mija jednak piąty rok mojej pracy badawczej w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a mój zapał do niej nie słabnie. Trudno mi więc odpowiedzieć na zadane pytanie, dlatego że traktuję studia i pracę badawczą równorzędnie; oba te elementy są moimi życiowymi priorytetami. Badania naukowe są moją największą pasją, a studia medyczne zapewniają mi narzędzia, dzięki którym mogę tę pasję realizować.

Rozmawiała Anna Rogala

Agata Jarmuż

Studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2013 roku jest również stażystką w Zakładzie Biochemii, gdzie realizuje swoje projekty naukowe pod opieką prof. nadzw. dr hab. Jakuba Fichny oraz dr Marty Zielińskiej. W 2016 roku odbyła zagraniczny staż naukowy na University of Riau w Indonezji. Jest autorką siedmiu publikacji naukowych oraz dwukrotną beneficjentką stypendium ministra zdrowia. W 2016 roku otrzymała tytuł stypendystki L?Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki w kategorii magistrantek.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D