Więcej

  Opieka urologiczna w Anglii

  PROF. CHRISTOPHER CHAPPLE, SEKRETARZ GENERALNY EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY), SPECJALISTA UROLOG W SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST

  Jakie są najczęstsze schorzenia urologiczne, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza w Anglii?

  Zaliczyłbym tu infekcje dróg moczowych oraz krwiomocz, wymagający dalszej diagnostyki.

  Jak zorganizowana jest w Anglii opieka medyczna nad pacjentami z chorobami urologicznymi?

  W ponad 95 proc. przypadków pacjenci z chorobami urologicznymi mają zapewnioną opiekę w ramach Państwowej Służby Zdrowia (National Health Service, NHS). Jest ona bezpłatna. Ale niektórzy pacjenci korzystają z prywatnej opieki medycznej.

  Kto zajmuje się koordynacją opieki nad chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego?

  Operacje chirurgiczne u pacjentów z nowotworami urologicznymi są przeprowadzane w wybranych centrach medycznych. Każde takie centrum przypada na populację ok. 2,5 mln pacjentów. Terapie onkologiczne stosują specjaliści z zakresu onkologii klinicznej, ale każdy chory jest konsultowany przez wielodyscyplinarny zespół pod przewodnictwem urologa i wówczas nakreśla się plan jego leczenia. Tylko ci urolodzy, którzy zajmują się uroonkologią, mogą leczyć pacjentów z tymi nowotworami oraz podejmować decyzje odnośnie do planu ich leczenia.

  Czy pacjenci z chorobami urologicznymi, w tym z nowotworami układu moczowo-płciowego, mają dostęp do najbardziej innowacyjnych leków? Jak szybko po rejestracji przez Europejską Agencję Leków mogą zacząć z nich korzystać?

  Zazwyczaj terapie stają się dostępne szybko po zaaprobowaniu przez EMA, choć oczywiście w pewnym stopniu zależy to od kosztów terapii.

  Jeśli miałby Pan wymienić najważniejsze problemy, z jakimi mierzy się opieka urologiczna w Anglii, to co by to było?

  Na pewno problem z personelem – mamy niedobór pielęgniarek i lekarzy specjalistów, ale też problemy z odpowiednimi nakładami finansowymi oraz ilością pracy.

  Z którymi z najnowszych leków w dziedzinie urologii/uroonkologii wiąże Pan obecnie największe nadzieje?

  Moim zdaniem najbardziej obiecującymi są leki z zakresu immunoterapii.

  Rozmawiała Urszula Piasecka

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Prof. Małgorzata Lelonek: Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i najnowszych wyników badań

  W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pojawiło się wiele nowości. Najważniejsze jest nowe podejście do farmakoterapii pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową...

  Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce lekarskiej

  Wydane podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej są już 7. edycją tego dokumentu – pierwsze...

  Zalecenia 2021 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej

  Tegoroczny dokument ESC dotyczący stałej stymulacji i resynchronizacji serca ukazuje się 8 lat po poprzednich zaleceniach. Był on zatem oczekiwany, ale nie jest zaskakujący...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D