Opracowujemy ostateczny kształt rozwiązań

Sławomir Gadomski |WICEMINISTER ZDROWIA

Głównymi założeniami projektów wdrażających opiekę kompleksową nad pacjentem z nowotworem płuca było zapewnienie wszystkich dostępnych form leczenia – od diagnostyki, leczenia chirurgicznego, przez leczenie systemowe, rehabilitację i monitorowanie stanu zdrowia po przebytej terapii. W pracach nad założeniami uwzględniany był szeroki zakres technologii medycznych wymaganych do właściwej opieki, koniecznością jej łączenia i jednoczasowym wdrożeniem zmian, aby możliwa była realizacja celu, którym jest zapewnienie należytej jakości i ciągłości opieki nad pacjentami z nowotworem płuca. Jednocześnie projekty rozporządzenia określają warunki realizacji świadczeń w ramach kompleksowej opieki onkologicznej i warunki monitorowania efektu świadczenia – wskaźniki monitorowania bezpieczeństwa oraz skuteczności leczenia. Projekty rozporządzeń implementujących opiekę kompleksową nad pacjentem z nowotworem płuca znajdują się na etapie po konsultacjach publicznych. Obecnie trwają analizy uwag zgłoszonych w toku konsultacji, z jednoczesnym opracowywaniem ostatecznego kształtu przedmiotowych rozporządzeń.

Katarzyna Pinkosz

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza