DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Philips wspiera dostawców w przyspieszeniu tempa redukcji emisji CO?

Podziel się treścią:

 

Philips przyspiesza realizację programu wsparcia i zachęt dla swoich dostawców ? do roku 2025 co najmniej 50 procent z nich ma zobowiązać się do spełnienia opartych na badaniach naukowych celów (SBT)*związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.


Amsterdam, Holandia?
Royal Philips, globalny lider w zakresie technologii medycznych, ogłosił dziś wyznaczenie kolejnego ambitnego celu zmierzającego do przeciwdziałania zmianom klimatu. Firma przyspiesza realizację swojego, cieszącego się uznaniem programu wspierania zrównoważonego rozwoju wśród dostawców tak, aby do roku 2025 co najmniej 50 proc. z nich1zobowiązało się do spełnienia opartych na badaniach naukowych celów związanych z redukcją emisji CO?. Inicjatywa na rzecz ograniczenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw realizowana będzie poprzez wspieranie i zachęcanie dostawców do przyjęcia i spełnienia założeń STB. Nowo wyznaczony cel umożliwi firmie Philips osiągnięcie siedmiokrotnie większej redukcji emisji CO?, niż jest to możliwe w przypadku ograniczenia emisji pochodzących wyłącznie z jej własnej działalności. Aktualizacje postępów będą przedstawiane w raporcie rocznym firmy.

? W ciągu kilku ostatnich lat dokonaliśmy znaczących postępów w zakresie ograniczenia emisji wytwarzanych przez nas gazów cieplarnianych. Od 2020 r. nasza działalność jest neutralna dla klimatu, a całą energię pozyskujemy ze źródeł odnawialnych ? powiedział Frans van Houten, prezes Royal Philips. ? Zebrane doświadczenia pozwalają nam w przyszłości osiągnąć ten sam cel na znacznie większą skalę we współpracy z naszymi partnerami z łańcucha dostaw, którego ogólny wpływ na środowisko może być jeszcze większy.

Wiodąca rola Philips podczas COP26

Philips zobowiązał się do odpowiedzialnego i zrównoważonego działania zgodnie z preferowanym celem Porozumienia Paryskiego, czyli ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 ?C. Aby je spełnić, firma koncentruje swoje wysiłki w zakresie redukcji emisji CO? w trzech kluczowych obszarach: innowacje związane z rozwojem produktów, związane z modelem biznesowym oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w obrębie swojej własnej działalności a także ograniczenie emisji CO? w łańcuchu dostaw. Z uwagi na naglącą potrzebę porozumienia podczas nadchodzącej konferencji klimatycznej ONZ (COP26), Philips planuje odegrać wiodącą rolę w branży technologii medycznych. Przyspieszenie realizacji inicjatyw na rzecz klimatu, dążenie do budowania zrównoważonej, odpornej na wyzwania opieki zdrowotnej wraz z klientami i partnerami w całym łańcuchu dostaw to główne cele jakie stawia przed sobą firma.

? Jesteśmy obecnie w krytycznym punkcie w którym musimy, natychmiast i na całym świecie, przyspieszyć przejście na gospodarcze i społeczne modele cechujące się neutralnością klimatyczną, obiegiem zamkniętym i wysoką wydajnością wykorzystywania zasobów ? powiedział Frans van Houten. ? Jako firma, która stawia sobie wysokie cele, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, dlatego też wyznaczyliśmy sobie jasne, ambitne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) tak, aby umożliwić dokonanie głębokich zmian. Zachęcamy wszystkie firmy, klientów i partnerów z łańcucha dostaw do zobowiązania się do podjęcia działań na rzecz klimatu i spełnienia celów opartych na badaniach naukowych, faktycznej realizacji takich działań oraz udowodnienia postępów w tym zakresie poprzez stałe, szczegółowe, transparentne raporty.

W szeroko zakrojonym programie zrównoważonego rozwoju dostawców firmy Philips bierze udział ponad 200 podmiotów. Obecnie firma planuje przyspieszenie jego realizacji poprzez aktywne wsparcie dostawców w przeprowadzeniu zmian koniecznych do spełnienia celów w zakresie redukcji emisji. Oparta na współpracy strategia będzie koncentrować się na strukturalnych zmianach maksymalizujących efekty działań na rzecz redukcji emisji CO?, a także zaoferuje szereg zachęt w celu przyspieszenia przyjęcia celów SBT przez dostawców, takich jak bezpośrednia pomoc w budowie kompetencji czy preferencyjne warunki płatności.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinach uczenia maszynowego i analizy danych, Philips systematycznie optymalizuje skuteczność programu tak, aby rozszerzyć jego zasięg oraz osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Firma będzie również dążyła do zawierania z dostawcami umów wirtualnego zakupu energii (Virtual Power Purchase Agreements – VPPA), na wzór umów zawartych już z konsorcjami branżowymi. Pozwoli to na dofinansowanie nowych projektów w zakresie energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne, i ostatecznie ? zwiększenia wykorzystania ?zielonej? energii.

Uznanie na arenie globalnej

Philips jest pierwszą firmą z branży technologii medycznych, której wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji CO? w okresie 2020 – 2040 zostały poddane ocenie i otrzymały aprobatę inicjatywy na rzecz celów opartych na badaniach naukowych. Z dużym uznaniem spotkały się również realizowane przez Philips działania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) ? firma zajęła wysokie miejsca w rankingach Dow Jones Sustainability Index iSustainalytics, a także ? przez osiem lat z rzędu ? w rankingu CDP Climate Change A-list. W marcu 2021 r. Philips otrzymał za działania na polu ESG,90 na 100 punktów od S&P Global Ratings, co było najwyższym wynikiem, jaki kiedykolwiek przyznała ta agencja. W 2020 r. firma zajęła również drugie miejsce na liście 100 firm z całego świata zarządzanych w najbardziej zrównoważony sposób dziennika Wall Street Journal. 

*Science-Based Targets – SBT ? cele oparte na badaniach naukowych to założenia, które opracowuje firma, aby określić jasną ścieżkę działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Cele takie uważa się za ?oparte na badaniach naukowych?, gdy są zgodne z tym, co według najnowszych badań nad klimatem uważa się za konieczne do spełnienia założeń Porozumienia paryskiego, czyli redukcji globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz dążenia do ograniczenia go do 1,5°C.Więcej informacji: sciencebasedtargets.org

[1] Cele oparte na wiedzy naukowej to zestaw celów opracowanych przez firmę w celu zapewnienia jasnej ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele są uznawane za „oparte na nauce”, jeśli są zgodne z tym, co najnowsza nauka o klimacie uznaje za niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego – ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. Więcej informacji: sciencebasedtargets.org

[2]Komisja Europejska, Baza danych dotyczących emisji na potrzeby globalnego programubadań atmosfery (Emissions Database for Global Atmospheric Research ? EDGAR),https://edgar.jrc.ec.europa.eu/

O Royal Philips

Philips to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa zdrowia osiągana poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie, analizy kliniczne oraz doświadczenia swoich partnerów, aby dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej, a także w dziedzinie zdrowia konsumentów i opieki domowej. Firma w 2020 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 17,3 miliarda euro, a obecnie zatrudnia ok. 78 000 pracowników w ponad 100 krajach. Informacje na temat firmy Philips można znaleźć na www.philips.pl

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D