DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Posłanka Barbara Dziuk: Podolog i podiatra to zawody przyszłości

Podziel się treścią:

 

Polska przoduje w liczbie amputacji stóp. Problem zespołu stopy cukrzycowej dotyka u nas nawet 15 proc. spośród 2,5-milionowej populacji chorych na cukrzycę. Zabiegi amputacji są wykonywane u ponad 8 tys. osób rocznie. Można to zmienić dzięki nowym zawodom medycznym, takim jak podolog i podiatra – mówi posłanka Barbara Dziuk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii.

Stały kontakt z podologiem jest nam wszystkim potrzebny, ponieważ nogi muszą nas nosić przez całe życie, trzeba więc o nie odpowiednio dbać. Szczególnie jest on zaś potrzebny osobom chorującym na cukrzycę. Podolog, podiatra to zawody przyszłości. Wypowiadają się na ten temat pozytywnie przedstawiciele takich dziedzin medycyny jak chirurgia, angiologia, diabetologia. Od lat jest obecny nurt społeczno-medyczny, który wypracowuje kierunki zmian. W prace włączają się autorytety medyczne, jak prof. Aleksander Sieroń, dr Wojciech Bichalski. Trzeba unormować wymagania dotyczące kształcenia i wykonywania tego zawodu, gdyż potrzebujemy wykwalifikowanej kadry. Praktykujący podolodzy, którzy wykonują ten zawód od lat, również widzą potrzebę unormowania form kształcenia w tym zawodzie.

W 2017 roku powstało Stowarzyszenie Podiatrów i Podologów, reprezentowane przez prezes Karinę Szotę i wiceprezes Angelikę Szotę-Rudnicką oraz Joannę Sypko-Śnietkę, które bierze udział w legislacji zawodu i systemu kształcenia oraz współpracuje z ze wszystkimi środowiskami w Polsce, a poprzez organizowane dla członków spotkania edukacyjnych i konferencje interdyscyplinarne wspiera rozwój podologii i podiatrii, dba o wdrażanie tego zawodu do zespołów terapeutycznych.

Osoby wykonujące te zawody muszą posiąść wiedzę medyczną. Konieczne jest wprowadzenie europejskich standardów kształcenia. W Polsce te zawody nie są sklasyfikowane, niektóre osoby wykonują je nawet po kilkudniowych kursach. Nie ma standardów, które służyłyby zarówno pacjentom, jak i osobom wykonującym ten zawód. Trzeba to systemowo poukładać i wprowadzić pewną standaryzację kształcenia. Pilotaż w Bytomiu zakończył się wielkim sukcesem, bardzo pomagał nam w tym prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii. Mamy już zgodę Uniwersytetu Opolskiego na uruchomienie kierunku podiatria, jest opracowany program nauczania, z rozpisaniem na godziny.

Pod koniec 2019 roku został założony Parlamentarny Zespół ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii. Po raz pierwszy w parlamencie zajęliśmy się tą problematyką, ważną i niezwykle oczekiwaną w środowisku medycznym oraz wśród pacjentów. W pracach zespołu oprócz parlamentarzystów uczestniczą eksperci medyczni, praktykujący podolodzy i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz placówek edukacyjnych. Jako Polska przodujemy w liczbie amputacji stóp. Problem zespołu stopy cukrzycowej dotyka u nas nawet 15 proc. spośród 2,5-milionowej populacji chorych na cukrzycę. Zabiegi amputacji są wykonywane u ponad 8 tys. osób rocznie. Konieczna jest prewencja pierwotna (zapobieganie powstaniu owrzodzenia u chorych na cukrzycę) oraz prewencja wtórna (zaopatrzenie ran), dlatego postulujemy stworzenie sieci regionalnych gabinetów podologicznych, których zadanie będzie polegało na szeroko rozumianej edukacji w zakresie pielęgnacji stóp, a także pielęgnacji stóp u chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Parlamentarny zespół rekomenduje również jak najszybsze pozytywne rozpatrzenie propozycji złożonej do Ministerstwa Zdrowia przez prof. Krzysztofa Strojka dotyczącej wpisania do katalogu świadczeń procedury ?Leczenie Zespołu Stopy Cukrzycowej?. Wprowadzenie tego świadczenia przy odpowiednim stopniu finansowania daje szansę na wygenerowanie nowych ośrodków zajmujących się chorymi z tym powikłaniem i w ten sposób redukcję liczby amputacji.

Wzorem wielu innych państw, chcemy doprowadzić do opracowania jednolitych zasad kształcenia podologów i podiatrów. Osoba wykonująca zawód podologa powinna zajmować się prowadzeniem profilaktyki z zakresu schorzeń stóp i wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych stóp u dzieci i dorosłych oraz u pacjentów z cukrzycą. Taka osoba ma ukończyć letnią szkołę policealną w systemie dziennym. Gabinety podologiczne powinny znaleźć się w każdym POZ, w poradniach diabetologicznych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach. Z podologami powinny również współpracować poradnie chirurgiczne, reumatologiczne, dermatologiczne, ortopedyczne oraz szpitale.

Z kolei podiatrzy byliby specjalistami po studiach, ich wiedza ma pozwolić na samodzielną wstępną diagnostykę, leczenie i terapię chorób metabolicznych, geriatrycznych oraz cywilizacyjnych (prowadzenie pacjenta wysokiego ryzyka w chorobach przewlekłych, działania profilaktyczne, np. stopa cukrzycowa, RZS, ŁZS i inne), a także wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych w obrębie stopy.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D