DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

 

blank
blank
blank

Polskie Towarzystwo Angiologiczne (PTA) powstało w 1992 roku i pozostaje najstarszym naukowym towarzystwem naczyniowym w Polsce. Do głównych celów statutowych Polskiego Towarzystwa Angiologicznego należy jednoczenie działań lekarzy różnych specjalności zajmujących się angiologią i chirurgią naczyniową. PTA chce rozwijać te dyscypliny medyczne oraz reprezentować je w Polsce oraz za granicą, inicjować i wspierać badania naukowe, wspólnie kształcić kadry.

PROF. ALEKSANDER SIEROŃ| KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE ANGIOLOGII

Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń dr h.c. multi
Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń dr h.c. multi

Cele statutowe PTA realizujemy między innymi poprzez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych. Prowadzimy też kursy i szkolenia
doskonalące, wspieramy członków Towarzystwa w staraniach o aktywne
uczestnictwo w wydarzeniach za granicą. Zorganizowana w maju Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Zakopanem pokazała tendencję rozwojową nowoczesnej angiologii ? łączenie diagnostyki, terapii zabiegowych i niezabiegowych w leczeniu chorób naczyń obwodowych, których długość od lewej do prawej komory serca rozciąga się na imponującej długości 3000 kilometrów

PROF. TOMASZ ZUBILEWICZ | KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI CHIRURGII NACZYŃ i ANGIOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

prof. Tomasz Zubilewicz
Prof. Tomasz Zubilewicz

Wspólnym, oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej jest kwartalnik ?Acta Angiologica?. Jestem jego Redaktorem Naczelnym. ?Acta Angiologica? znajdują się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW, za publikację przyznajemy 10 pkt. Stale także jest aktualizowana strona internetowa Towarzystwa: https://angio.pl. Znajdziecie na niej Państwo aktualne informacje dotyczące pracy Zarządu, planowanych konferencji i szkoleń oraz materiały podnoszące wiedzę angiologów.

PROF. DR HAB. N. MED. AGATA STANEK| KONSULTANT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE ANGIOLOGII, PRZEDSTAWICIEL PTA DO  EUROPEAN SOCIETY FOR VACULAR MEDICINE

prof. Agata Stanek
Prof. Agata Stanek

PTA aktywnie współdziała z międzynarodowymi towarzystwami naukowymi zajmującymi się chorobami naczyń. W 2018 roku po wielu latach starań dołączyło do prestiżowego European Society For Vascular Medicine (ESVM). W październiku 2018 we Frankfurcie odbyło się pierwsze zebranie Zarządu ESVM z naszym udziałem. To podczas niego dr hab. n. med. Piotr Terlecki przedstawił historię Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i jego cele statutowe. Ja wprowadziłam zagranicznych kolegów w zasady kształcenia w dziedzinie angiologii w Polsce. Cieszę się, że nasze członkostwo zostało przyjęte bardzo życzliwie przez Prezesa ESVM prof. Karela Roztocila, prof. Patricka Carpentiera ? Honorowego Prezesa ESVM oraz pozostałych członków Zarządu.

DR HAB. N. MED. PIOTR TERLECKI | PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

dr hab. Piotr Terlecki
dr hab. Piotr Terlecki

W obecnej kadencji Zarządu przywrócono dla młodych angiologów i chirurgów naczyniowych nagrodę im. Profesora Romualda Węgłowskiego
za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. To jeden z elementów motywowania przez Polskie Towarzystwo Angiologiczne do podniesienia w Polsce wiedzy i świadomości społecznej nie tylko z zakresu poradnianej oraz szpitalnej angiologii i angiochirurgii, ale także polepszenia stanu profilaktyki i lecznictwa chorób naczyń. Staramy się budować realną współpracę z władzami państwowymi, a także z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi. Zarząd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego został włączony do grupy opracowującej wytyczne ESVM leczenia obwodowej miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Jest się czym pochwalić. Zapraszam do jej tworzenia wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa, koniecznie przysyłajcie informacje m.in. o lokalnych aktywnościach naukowo-szkoleniowych na adres sekretariatu [email protected]. Bardzo o to proszę. Jesteśmy w połowie kadencji pracy obecnego Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Zarząd, wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Angiologii prof. dr hab. dr. h. c. mult. Aleksandrem Sieroniem, robi wszystko, by chlubnie zapisać się w bogatej historii najstarszego towarzystwa naczyniowego w Polsce.

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D