DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Głosuj na zdrowie! Za mało lekarzy w Polsce?

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Na pytania sondy Świata Lekarza odpowiada
ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW,
na którym od października 2019 r. rusza wydział lekarski

Według raportu ?Niedobór talentów w branży medycznej? Polskiej Federacji Szpitali i Manpower, obecnie 68 proc. szpitali poszukuje lekarzy, a 72 proc. pielęgniarek. Polska ma wyraźny niedobór kadr medycznych. Jak tę sytuację zmienić? Jak zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce? Dać więcej pieniędzy, zniechęcać do wyjazdów i zachęcać do powrotów, sprowadzać z innych krajów, mówić o etyce i misji? Te pytania chcemy zadać w naszych debatach przedstawicielom partii politycznych. Co politykom i decydentom doradzają osoby zaangażowane w zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia?

prof. Stanisław Dziekoński
Ks. Prof. Stanisław Dziekoński

Pytanie 1
Czy niedobór lekarzy w Polsce to główny powód wciąż bardzo długiego oczekiwania do specjalistów (kolejki)?

TAK, ale nie tylko. Rozwiązanie problemu długiego oczekiwania wymaga podejścia systemowego. Zwiększenie liczby lekarzy musi iść w parze z rozwiązaniami organizacyjnymi, strukturalnymi w zakresie organizacji pracy i innowacyjności technologii komunikacyjnych.

Pytanie 2
Czy Polska powinna starać się pozyskiwać kadry medyczne z zagranicy, także z krajów spoza UE, np. z Ukrainy?

TAK. W globalizującym się świecie mobilność w zawodach medycznych jest czymś naturalnym i pożądanym. Zapraszanie do współpracy personelu medycznego z innych krajów będzie skutkowało poprawą standardów opieki medycznej. Przy dobrych rozwiązaniach prawnych może gwarantować wyższy poziom opieki medycznej.

Pytanie 3
Czy nasi lekarze kończący medycynę w Polsce, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, powinni być obciążani kosztami kształcenia (lub czy powinien być nimi obciążany np. szpital, który ich zatrudnia)?

TAK, ale? Studia medyczne są jednymi z najbardziej kosztochłonnych. Instytucje oferujące to kształcenie są finansowane z różnych źródeł: ze środków publicznych, funduszy sponsorów lub z opłat samych studentów. Jest kwestią sprawiedliwości społecznej i podstawowej uczciwości, aby koszty prowadzenia studiów były pokrywane zgodnie z zasadami tej sprawiedliwości. Potrzebne byłoby jednak wypracowanie zasad i kryteriów, jak i w jakich sytuacjach taki zwrot kosztów powinien być dokonywany.

Pytanie 4
Co robić, by zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce?

Kluczowe jest podnoszenie poziomu kształcenia medycznego, dostęp do nowych badań i technologii. Wysoko wykwalifikowane ośrodki medyczne, w których będą się kształcić przyszli lekarze, są najlepszą gwarancją, że liczba lekarzy w Polsce wzrośnie. Nie bez znaczenia jest kształcenie humanistycznych i altruistycznych postaw. Lekarze, którzy mają poczucie pełnienia pewnej życiowej misji, w sytuacjach pewnych ograniczeń czy trudności zapewniają, że nadal chcą pełnić swą misję dla dobra bliskiego im społeczeństwa.

Pytanie 5
Gdyby zaproponować jedną rzecz, którą warto zrobić, by zachęcić lekarzy, którzy wyjechali z Polski do powrotu, to byłoby to??

Stworzenie optymalnych warunków do kontynuowania nabytych umiejętności za odpowiednie wynagrodzenie. Zagraniczne doświadczenie wielu lekarzy, ich międzynarodowe kontakty i praktyka, powinny być docenione po ich powrocie do Polski.

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D