Głosuj na zdrowie! Za mało lekarzy w Polsce?

Na pytania sondy Świata Lekarza odpowiada
ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW,
na którym od października 2019 r. rusza wydział lekarski

Według raportu „Niedobór talentów w branży medycznej” Polskiej Federacji Szpitali i Manpower, obecnie 68 proc. szpitali poszukuje lekarzy, a 72 proc. pielęgniarek. Polska ma wyraźny niedobór kadr medycznych. Jak tę sytuację zmienić? Jak zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce? Dać więcej pieniędzy, zniechęcać do wyjazdów i zachęcać do powrotów, sprowadzać z innych krajów, mówić o etyce i misji? Te pytania chcemy zadać w naszych debatach przedstawicielom partii politycznych. Co politykom i decydentom doradzają osoby zaangażowane w zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia?

prof. Stanisław Dziekoński
Ks. Prof. Stanisław Dziekoński

Pytanie 1
Czy niedobór lekarzy w Polsce to główny powód wciąż bardzo długiego oczekiwania do specjalistów (kolejki)?

TAK, ale nie tylko. Rozwiązanie problemu długiego oczekiwania wymaga podejścia systemowego. Zwiększenie liczby lekarzy musi iść w parze z rozwiązaniami organizacyjnymi, strukturalnymi w zakresie organizacji pracy i innowacyjności technologii komunikacyjnych.

Pytanie 2
Czy Polska powinna starać się pozyskiwać kadry medyczne z zagranicy, także z krajów spoza UE, np. z Ukrainy?

TAK. W globalizującym się świecie mobilność w zawodach medycznych jest czymś naturalnym i pożądanym. Zapraszanie do współpracy personelu medycznego z innych krajów będzie skutkowało poprawą standardów opieki medycznej. Przy dobrych rozwiązaniach prawnych może gwarantować wyższy poziom opieki medycznej.

Pytanie 3
Czy nasi lekarze kończący medycynę w Polsce, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, powinni być obciążani kosztami kształcenia (lub czy powinien być nimi obciążany np. szpital, który ich zatrudnia)?

TAK, ale… Studia medyczne są jednymi z najbardziej kosztochłonnych. Instytucje oferujące to kształcenie są finansowane z różnych źródeł: ze środków publicznych, funduszy sponsorów lub z opłat samych studentów. Jest kwestią sprawiedliwości społecznej i podstawowej uczciwości, aby koszty prowadzenia studiów były pokrywane zgodnie z zasadami tej sprawiedliwości. Potrzebne byłoby jednak wypracowanie zasad i kryteriów, jak i w jakich sytuacjach taki zwrot kosztów powinien być dokonywany.

Pytanie 4
Co robić, by zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce?

Kluczowe jest podnoszenie poziomu kształcenia medycznego, dostęp do nowych badań i technologii. Wysoko wykwalifikowane ośrodki medyczne, w których będą się kształcić przyszli lekarze, są najlepszą gwarancją, że liczba lekarzy w Polsce wzrośnie. Nie bez znaczenia jest kształcenie humanistycznych i altruistycznych postaw. Lekarze, którzy mają poczucie pełnienia pewnej życiowej misji, w sytuacjach pewnych ograniczeń czy trudności zapewniają, że nadal chcą pełnić swą misję dla dobra bliskiego im społeczeństwa.

Pytanie 5
Gdyby zaproponować jedną rzecz, którą warto zrobić, by zachęcić lekarzy, którzy wyjechali z Polski do powrotu, to byłoby to…?

Stworzenie optymalnych warunków do kontynuowania nabytych umiejętności za odpowiednie wynagrodzenie. Zagraniczne doświadczenie wielu lekarzy, ich międzynarodowe kontakty i praktyka, powinny być docenione po ich powrocie do Polski.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza