Co w systemie, co w terapiach

Nowy projekt PTU i Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów

Nowe standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów dorosłych z dolegliwościami dolnych dróg moczowych w POZ to już czwarty projekt PTU realizowany wspólnie z fundacją Eksperci dla Zdrowia przy wsparciu Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów. Dolegliwości dolnych dróg oddechowych są uznawane przez WHO za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku. 72 proc. mężczyzn i 76 proc. kobiet powyżej 40. roku życia doświadcza objawów LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) co najmniej w stopniu umiarkowanym, przy czym blisko 48 proc. mężczyzn i 52,5 proc. kobiet w tym wieku zgłasza objawy o znacznym nasileniu. To m.in. częstomocz dzienny, nokturia (konieczność oddawania moczu w nocy), nietrzymanie moczu, parcia naglące, uczucie zalegania moczu po mikcji.

– Próby leczenia podejmuje jedynie co czwarty chory. Tymczasem tylko sama nokturia powoduje istotne zaburzenia snu często prowadzące do depresji – mówi dr hab. n. med. Paweł Miotła z Kliniki Ginekologii UM w Lublinie.

Od 2017 r. minister zdrowia może w drodze obwieszczenia publikować standardy diagnostyczno-terapeutyczne, zgłaszane m.in. przez towarzystwa naukowe.

prof. Piotr Chłosta_PTU

Celem opracowanego przez nas standardu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego jest wskazanie ujednoliconego sposobu prowadzenia pacjenta z dolegliwościami dolnych dróg moczowych przez lekarza POZ, do momentu przekazania go specjaliście z określonej dziedziny medycyny i dalszego prowadzenia po konsultacji specjalistycznej – dodaje prof. Piotr Chłosta, prezes PTU i jeden z twórców standardów.

Redaguje Katarzyna Pinkosz

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza