Partner
Partner
Więcej

  Tag: prof. Piotr Chłosta

  Co w systemie, co w terapiach

  Nowy projekt PTU i Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów Nowe standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów dorosłych z dolegliwościami...

  Szkolenie urologów w Polsce to poziom światowy

  ROZMOWA Z PROF. PIOTREM CHŁOSTĄ, PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO. Wielu polskich urologów ma jednocześnie europejski tytuł FEBU. Jaka...

  Pęcherz, nerka, prostata ? dlaczego opieka koordynowana?

  PROF. PIOTR CHŁOSTA, KIEROWNIK KATEDRY I KLINIKI UROLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO Aż 80...

  Przyszłość polskiej urologii widzę optymistycznie

  Z PROF. PIOTREM CHŁOSTĄ, PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWAUROLOGICZNEGO, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ. Jak polska urologia i uroonkologia plasuje się na...