Więcej

  Tag: PTU

  Co w systemie, co w terapiach

  Nowy projekt PTU i Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów Nowe standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjentów dorosłych z dolegliwościami...

  Szkolenie urologów w Polsce to poziom światowy

  ROZMOWA Z PROF. PIOTREM CHŁOSTĄ, PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO. Wielu polskich urologów ma jednocześnie europejski tytuł FEBU. Jaka...

  Pasja i szacunek

  Od lipca 2018 przedstawiciele naszej Redakcji uczestniczą w Zespołach Parlamentarnych ds. Praw Pacjentów poświęconych urologii onkologicznej. Starają...