Prof. Aleksander Sieroń doktorem honoris causa gliwickiej uczelni

Aleksander Sieroń
Aleksander Sieroń

Pod koniec listopada prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczelnia nagrodziła naukowca, nazywając go „wybitnym uczonym o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystywania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego”.

Specjalista w wielu dziedzinach, takich jak: choroby wewnętrzne, kardiologia, balneologia, medycyna fizykalna, angiologia oraz hipertensjologia, uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

Prof. Sieroń ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, a następnie studia medyczne na dzisiejszym Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, członkiem Zarządu Europejskiej Platformy Fotodynamicznej, przewodniczącym Zespołu ds. Zastosowania Pól Elektromagnetycznych i Laserów w Medycynie Komitetu Naukowego FMRiDO Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

To laureat wielu prestiżowych światowych nagród. Jest autorem 500 artykułów naukowych (w tym 100 opublikowanych w czasopismach zagranicznych) i 100 publikacji książkowych. Wypromował 33 doktorów, pięciu doktorów habilitowanych oraz jednego profesora nauk medycznych. (AN/PAP)