Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa

  Prof Henryk Skarżyński w dniu 29 września 2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie otrzymał tytuł doktora honoris causa.

  Jak czytamy w Uchwale Senatu, tytuł ten został nadany za: „wybitne osiągnięcia w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, pełną oddania służbę społeczeństwu i nauce, przejawiającą się w opracowaniu i realizowaniu wielu programów leczenia głuchoty u dorosłych, a szczególnie u dzieci, a szczególnie za długoletnią i owocną współpracę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu, w wyniku której został utworzony unikatowy kierunek „logopedia z audiologią” i nastąpił rozwój badań naukowych (…)”

  Promotorem Doktoratu prof. Henryka Skarżyńskiego był prof. dr hab. Stanisław Grabias z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, który wygłaszając laudację nie szczędził słów podziwu: „Patrząc na dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego musimy przystanąć w zadumie. Nie sposób bowiem uwierzyć, że jeden człowiek wyposażony w wiedzę i pasję jest w stanie przejść w tak krótkim czasie drogę niezwykłą. (…) Okazało się, że Pan Profesor szedł tą drogą najszybciej w świecie. Zbudował (…) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w skład którego do niedawna wchodzi Światowe Centrum Słuchu. Instytucja ta właśnie wyznacza kształt współczesnej audiologii na świecie, a pan Profesor Henryk Skarżyński osobiście, jako otochirurg o niezwykłej intuicji i umiejętnościach, dyktuje tempo zmian i wyznacza kierunki rozwoju”.

  Przedstawiając osiągniecia prof. Henryka Skarżyńskiego prof. Stanisław Grabias mówił także o pionierskich operacjach i osiągnięciach organizacyjnych nowo mianowanego Doktoranta: Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” – 1993, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu – 1996, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – 2003. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012. Dzięki 2 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

  – Dziękuję Panu Rektorowi, Wysokiemu Senatowi, Panu Dziekanowi, Członkom Rady Wydziału i wszystkim gremiom uniwersyteckim, które dostrzegły i doceniły naszą działalność, dziękuję tym, którzy to oceniali i dokonali takiego wyboru – mówił prof. Skarżyński po otrzymaniu tego zaszczytnego tytułu.

  Prof. Henryk Skarżyński, z którego nazwiskiem mocno związana jest formuła „światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” podczas uroczystości odebrał również – z rąk Jego Magnificencji Rektora Profesora Stanisława Michałowskiego – statuetkę Marii Curie – Skłodowskiej, zwaną „polskim noblem”.

  Nowo mianowany Doktorant dla licznie zgromadzonych w Auli im. Profesora Kazimierza Myślińskiego gości i przyjaciół, wygłosił wykład pt.: „Znaczenie słuchu i mowy w rozwoju współczesnego społeczeństwa”.

  Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest kolejnym tego tupu honorowym wyróżnieniem – po tytule profesora honorowego nadanym przez Uniwersytet w Provo w USA, po tytułach honoris causa nadanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytet Warszawski.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Konkurs na rzecz poprawy jakości zdrowia kobiet

  Do 15 grudnia można nadsyłać projekty, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia kobiet. Konkurs organizuje firma Gedeon Richter we współpracy z Instytutem...

  Prof. Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA: To nie miał być i nie będzie szpital dla VIP-ow

  To nigdy nie będzie szpital dla VIP-ów, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny to szansa dla pacjentów i personelu.

  Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

  To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy podczas XVI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D