DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa

Podziel się treścią:

 

Prof Henryk Skarżyński w dniu 29 września 2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie otrzymał tytuł doktora honoris causa.

Jak czytamy w Uchwale Senatu, tytuł ten został nadany za: ?wybitne osiągnięcia w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, pełną oddania służbę społeczeństwu i nauce, przejawiającą się w opracowaniu i realizowaniu wielu programów leczenia głuchoty u dorosłych, a szczególnie u dzieci, a szczególnie za długoletnią i owocną współpracę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu, w wyniku której został utworzony unikatowy kierunek ?logopedia z audiologią? i nastąpił rozwój badań naukowych (?)?

Promotorem Doktoratu prof. Henryka Skarżyńskiego był prof. dr hab. Stanisław Grabias z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, który wygłaszając laudację nie szczędził słów podziwu: ?Patrząc na dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego musimy przystanąć w zadumie. Nie sposób bowiem uwierzyć, że jeden człowiek wyposażony w wiedzę i pasję jest w stanie przejść w tak krótkim czasie drogę niezwykłą. (?) Okazało się, że Pan Profesor szedł tą drogą najszybciej w świecie. Zbudował (?) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w skład którego do niedawna wchodzi Światowe Centrum Słuchu. Instytucja ta właśnie wyznacza kształt współczesnej audiologii na świecie, a pan Profesor Henryk Skarżyński osobiście, jako otochirurg o niezwykłej intuicji i umiejętnościach, dyktuje tempo zmian i wyznacza kierunki rozwoju?.

Przedstawiając osiągniecia prof. Henryka Skarżyńskiego prof. Stanisław Grabias mówił także o pionierskich operacjach i osiągnięciach organizacyjnych nowo mianowanego Doktoranta: Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako ?metoda Skarżyńskiego?, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” – 1993, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu – 1996, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – 2003. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012. Dzięki 2 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

– Dziękuję Panu Rektorowi, Wysokiemu Senatowi, Panu Dziekanowi, Członkom Rady Wydziału i wszystkim gremiom uniwersyteckim, które dostrzegły i doceniły naszą działalność, dziękuję tym, którzy to oceniali i dokonali takiego wyboru ? mówił prof. Skarżyński po otrzymaniu tego zaszczytnego tytułu.

Prof. Henryk Skarżyński, z którego nazwiskiem mocno związana jest formuła ?światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii? podczas uroczystości odebrał również ? z rąk Jego Magnificencji Rektora Profesora Stanisława Michałowskiego ? statuetkę Marii Curie ? Skłodowskiej, zwaną ?polskim noblem?.

Nowo mianowany Doktorant dla licznie zgromadzonych w Auli im. Profesora Kazimierza Myślińskiego gości i przyjaciół, wygłosił wykład pt.: ?Znaczenie słuchu i mowy w rozwoju współczesnego społeczeństwa?.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest kolejnym tego tupu honorowym wyróżnieniem ? po tytule profesora honorowego nadanym przez Uniwersytet w Provo w USA, po tytułach honoris causa nadanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytet Warszawski.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D