DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Przełomowa technologia mapowania serca 3D: CARTOPRIME™

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Pierwsze polskie ośrodki korzystają z innowacyjnego modułu do trójwymiarowego mapowania serca CARTOPRIME™. W opinii kardiologów system pomaga w bezpieczniejszym, efektywniejszym i bardziej ekonomicznym leczeniu złożonych zaburzeń rytmu serca.

Zaburzenia rytmu serca (arytmie) są przyczyną śmierci około 300 tysięcy ludzi na całym świe­cie rocznie i mogą zwiększać ryzyko udaru i nie­wydolności serca.
W przypadku niektórych pa­cjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca, gdy nie pomaga leczenie farmakologiczne, zalecana może być ablacja cewnikowa, która ? jak wykazano ? redukuje ob­jawy i poprawia jakość życia pacjentów.

? Ablacja to przezskórny małoinwazyjny zabieg kardiologiczny. Celem tej procedury jest zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Zabieg polega na wytworzeniu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów elektrycznych, które indukują arytmię ? wyjaśnia prof. Oskar Kowalski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

SERCE NA MAPIE 3D

Eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają, że w zabiegach ablacji wyzwaniem jest dokładne zlokalizowane źródeł arytmii.
W precyzyjnym określeniu obszarów, które należy poddać procedurze ablacyjnej, wykorzystuje się systemy mapowania trójwymiarowego. Uzyskanie wyraźnej
i precyzyjnej wizualizacji złożonych zaburzeń rytmu serca jest szczególnie istotne. Od lutego 2020 roku
w pierwszych polskich ośrodkach realizujących terapię pacjentów z za­burzeniami rytmu serca jest dostępna najnowsza wersja systemu CARTO 3 z modułem mapowania CARTOPRIME™ firmy Biosense Webster, Inc.
W opinii kardiologów najnowsza wersja systemu usprawnia leczenie złożonych zaburzeń rytmu serca.

? W przypadku naszego ośrodka wskazaniem do za­biegu ablacji z wykorzystaniem systemu ablacyjnego 3D
z modułem CARTOPRIME™ jest obecność atypowej aryt­mii przedsionkowej, zwykle bardzo uciążliwej dla pacjenta, której leczenie zabiegowe jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu klasycznych metod ablacyjnych ? wyjaśnia prof. Oskar Kowalski.

Podczas zabiegu ablacji z wykorzystaniem systemu mapowania 3D używa się dostępów naczyniowych
w pachwinie i na szyi. Tworzy się trójwymiarową mapę jam serca w trakcie arytmii, aby zrozumieć, jak się ona rozprzestrzenia i w jaki sposób można ją przerwać.

? W przypadku modułu CARTOPRIME™ wspomaga nas specjalny algorytm wizualizujący kierunki rozprzestrzeniania się arytmii. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczo­we dla zaplanowania skutecznego zabiegu, a jednocze­śnie w przypadku arytmii atypowych, czyli takich, które nie toczą się wokół naturalnych tworów anatomicznych serca, jest niezwykle trudne. Tutaj każdy rodzaj poprawy jest nie­zwykle cenny ? mówi prof. Oskar Kowalski.

Do tej pory w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu ze
wsparciem nowego systemu wykonano pięć zabiegów ablacji u chorych w wieku od 18 do 57 lat. Prof. Oskar
Kowalski zastrzega, że na ostateczną ocenę efektu klinicznego ablacji podłoża arytmii trzeba poczekać
nawet kilka miesięcy, ale istotnym wskaźnikiem jest samopoczucie chorego. Na razie wszyscy pacjenci
prof. Kowalskiego potwierdzili poprawę samopoczucia i zmniejszenie objawów arytmii.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

W nowym module CARTOPRIME™ zastosowano narzędzia, które umożliwia­ją dalszy postęp leczenia wszystkich głównych typów złożonych zaburzeń rytmu serca, zapewniając lekarzom znaczącą poprawę możliwości mapowa­nia i pomagając skrócić czas ablacji w porównaniu ze standardowymi algo­rytmami.

? Rezultatem skrócenia czasu zabiegu ablacji mogą być bezpieczniej­sze, efektywniejsze i bardziej ekonomiczne zabiegi z korzyścią zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Dla pacjentów krótszy czas ablacji może ozna­czać ograniczenie potrzebnego znieczulenia, opieki pielęgniarskiej i pobytu w szpitalu. Skrócenie czasu ablacji może nieść korzyści także dla placówek medycznych
w postaci niższych kosztów ogólnych jednostkowego zabiegu. Z punktu widzenia ośrodków to istotne możliwości ? ocenia prof. Oskar Ko­walski.

W module CARTOPRIME™ zastosowano nowoczesne rozwiązania techno­logiczne: Coherent Mapping, CARTOFINDER™, Parallel Mapping, LAT Hybrid. Coherent Mapping to technologia pozwalająca uprościć ocenę diagnostycz­ną złożonego przedsionkowego zaburzenia rytmu serca spowodowanego obecnością tkanki bliznowatej poprzez zastosowanie ograniczeń fizjologicznych do danych o czasie lokalnej aktywacji (LAT). W badaniu wieloośrodko­wym (n=60) zastosowanie Coherent Mapping znacząco skróciło czas ablacji potrzebny do zakończenia arytmii w porównaniu z ablacją przy wykorzysta­niu standardowego algorytmu mapowania. CARTOFINDER™ rozszerza możliwości systemu mapowania CARTO? 3 o identyfikację nieregularnego przedsionkowego zaburzenia rytmu serca oraz powtarzalnych wzorców aktywacji ogniskowej i rotacyjnej. Jednoczesną wizualizację różnego rodzaju zaburzeń rytmu serca bez konieczności zmiany położenia cewnika umożliwia Paral­lel Mapping. Natomiast LAT Hybrid zapewnia większą dokładność lokalizacji w porównaniu ze standardowym mapowaniem przedwczesnych pobudzeń komorowych (PVC) poprzez powiązanie danych LAT zawartych w mapach PVC z lokalizacją punktów prawidłowego rytmu zatokowego.

Z nowego systemu korzystają już ośrodki w Zabrzu, Gdańsku, Łodzi, Kra­kowie, Warszawie, Kielcach, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Lubinie.

blank
blank
blank
blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D