Partner
Partner
Więcej

    Tag: arytmie

    Wyroby medyczne a badania naukowe

    Warto przyjrzeć się podstawowym odrębnościom pomiędzy badaniami naukowymi przeprowadzanymi nad produktami leczniczymi – lekami a wyrobami medycznymi oraz...

    Sieroce choroby układu krążenia

    Sieroce choroby to inaczej choroby rzadkie, o małym rozpowszechnieniu, dotykające w populacji 1 osobę na 2000. Są to schorzenia...