DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: ASMD

Dr hab. n. med. Patryk Lipiński: ASMD – niezwykle rzadka, postępująca i zagrażająca życiu choroba genetyczna

ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy) powoduje spichrzanie sfingomieliny w lizosomach ma­krofagów komórek układu siateczkowo-śródbłonkowe­go, hepatocytów, makrofagów płucnych czy...