Partner
Partner
Więcej

    Tag: aterogenna dyslipidemia

    Badania stężenia cholesterolu u dzieci

    Wytyczne The National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) poparte przez Amerykańską Akademię Pediatryczną zalecają rutynowe, przesiewowe...