Partner
Partner
Więcej

    Tag: BCR-ABL1

    Terapia celowana w onkologii

    Rozmowa z prof. Przemysławem Juszczyńskim, zastępcą dyrektora ds. nauki w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Na czym...