DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: BCR-ABL1

Terapia celowana w onkologii

Rozmowa z prof. Przemysławem Juszczyńskim, zastępcą dyrektora ds. nauki w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Na czym...