DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: blizny

Symptomy świadczące o przemocy wobec dziecka

Krzywdzenie dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym. Rodzaje przemocy opisywane w literaturze przedmiotu przenikają się wzajemnie i wywołują podobne skutki...

Wysiękowe AMD ? który schemat leczenia wybrać?

Obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD są iniekcje doszklistkowe inhibitorów anty-VEGF ? ranibizumabu (Lucentis), afliberceptu (Eylea)...

Współczesne możliwości chirurgicznej korekcji wad wzroku

Od 1985 roku do chirurgicznej korekcji wad wzroku najczęściej wykorzystuje się laser ekscymerowy, a w ostatnich latach...

Chorzy z wrodzonymi wadami serca wyzwaniem dla kardiologii

Rozmowa z prof. Piotrem Hoffmanem, PAST prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Czy to prawda, że w Polsce 100 tysięcy dorosłych ma...

Dwa leki w IPF to nie jest za dużo

W debacie Świata Lekarza na temat idiopatycznego włóknienia płuc wzięli udział: Prof. Jan Kuś, pulmonolog, kierownik I...

Niewydolność serca można leczyć efektywniej

Rozmowa z prof. Piotrem Hoffmanem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Panie Profesorze, co to jest niewydolność serca? Niewydolność serca to zespół...

Perspektywy dla robotyki

Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. W chirurgii roboty są używane rutynowo od początku XXI wieku. Jedynym robotem chirurgicznym,...

Wpółczesne metody zabiegowego powiększania piersi

Rozmowa z dr. n. med. Lubomirem Lembasem, specjalistą chirurgii plastycznej i ogólnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej...