DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: dr Anna Korzon-Burakowska

Najnowsze zalecenia Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Zespołu Stopy Cukrzycowej

Rozmowa z dr hab. n. med. Anną Korzon-Burakowską z Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i...